Skip to main content

Verwijzend verkeer

TL;DR

Referral verkeer is het website verkeer dat van zoekmachines, advertenties en andere webpagina's naar uw eigen website komt. Referral verkeer is belangrijk voor SEO omdat het de ranking van je website kan verbeteren en voor het verhogen van de algemene betrouwbaarheid.

Over verwijzend verkeer

Referral verkeer kan worden omschreven als de webbezoeken afkomstig van verwijzers zoals zoekmachines en websites die een URL bevatten die naar uw eigen webpagina's leidt. De website die een link naar uw eigen website bevat, wordt een referrer genoemd.

Soms kan verwijzend verkeer organisch ontstaan, terwijl het andere keren voortkomt uit een marketingplan op lange termijn. Web analytics tools zoals Visitor Analytics kunnen dit specifieke soort verkeer meten en de resultaten kunnen worden gebruikt om een SEO strategie te ontwikkelen.

In het menu Visitor Analytics Pages toont het tabblad Referring Sites gebruikers de lijst van verwijzende sites, het aantal bezoeksessies afkomstig van elk van die websites en het percentage van het verwijzend verkeer dat door elk van hen wordt gegenereerd.

Waarom is verwijzend verkeer belangrijk?

Verwijzend verkeer is belangrijk omdat het potentiële klanten naar je website brengt van andere sites die misschien dezelfde doelgroep hebben, en dus dezelfde interesses.

Goed verwijzend verkeer dat afkomstig is van pagina's die betrouwbaar zijn, zal ook de ranking van een website in zoekmachines verbeteren en de algemene betrouwbaarheid verhogen. Referral verkeer is ook belangrijk omdat het een constante bron van extra verkeer is.

Hoe wordt verwijzend verkeer bijgehouden?

Wanneer een gebruiker klikt op een link die doorverwijst naar uw website, zal de browser een verzoek sturen naar de servers. In dit verzoek zal er ook een veld zijn met informatie over de laatste plaats die de gebruiker heeft bezocht. Web analytics tools, zoals Visitor Analytics, zullen deze gegevens vastleggen en weergeven als verwijzingen.

Waar komt verwijzend verkeer precies vandaan?

In de overgrote meerderheid van de gevallen komt verwijzend verkeer van de volgende bronnen:

  • Zoekmachines
  • Links die zijn ingebouwd in een app
  • Sociale media kanalen
  • Advertenties
  • Link bouwen
  • Nieuwsbrieven
  • Affiliate links