Visitor Analytics
Skip to main content

Rendement op investering (ROI)

TL;DR

Rendement op investering (ROI) is een prestatiemetriek bedoeld om de doeltreffendheid van een investering te evalueren of om verschillende investeringen te vergelijken. Het eindresultaat wordt aangegeven als percentage of ratio.

Over rendement op investering (ROI)

Rendement op investering, afgekort ROI, is de financiële metriek die de verwachte winstgevendheid van verschillende investeringen evalueert. Hoewel de ROI voor iedereen gemakkelijk te berekenen is en een term is die wereldwijd wordt begrepen, zijn er enkele beperkingen aan verbonden, aangezien de ROI-formule geen rekening houdt met de factor tijd en vatbaar kan zijn voor manipulatie.

Return on Investment (ROI) Formule

Er zijn verschillende versies van de ROI-formule, maar de meest gebruikte is:

ROI = Netto Winst / Totale Investering * 100

Voorbeeld: een persoon koopt een huis ter waarde van $100.000, investeert nog eens $20.000 in renovaties en verkoopt het huis dan voor $150.000. In dit geval zal de nettowinst de verkoopprijs ($150.000) min de investering in het huis ($100.000 + $20.000) zijn, dus $30.000. De totale investering is de prijs waarmee het huis is gekocht ($100.000) plus het geld dat is betaald voor de renovatie ($20.000), dus $120.000.

Dan volgens de ROI-formule, in dit specifieke geval: ROI = 30.000 / 120.000 *100 ROI = 0,25*100 ROI = 25% De persoon in dit voorbeeld behaalde een rendement van 25% op zijn investering, maar er moet vermeld worden dat de ROI ook een negatief getal kan zijn.

Rendement op investering (ROI) in marketing

In marketing wordt de return of investment berekend voor een beter begrip van hoe het marketingbudget gepland moet worden, omdat het helpt de efficiëntie van de marketingcampagnes te bepalen en te vergelijken. Voor de marketing ROI is de bovenstaande formule niet van toepassing, omdat er verschillende factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen. Marketeers moeten, afhankelijk van de context, beslissen welke elementen uiteindelijk de uiteindelijke formule voor de berekening van de ROI zullen vormen (netto-inkomsten, bruto-inkomsten, gemiddelde verkoopprijs, customer lifetime value, enz).