Visitor Analytics
Skip to main content

Wat is een URL? (Uniform Resource Locator)

Wat is een URL

Een uniform resource locator (URL) is een webadres dat de locatie van een webpagina of een bestand op het internet aangeeft. URL's worden meestal gebruikt voor webpagina's, maar ze kunnen ook worden gebruikt voor bestandsoverdracht (ftp), e-mail (mailto), databasetoegang (JDBC) en andere.

Over URL

URL staat voor uniform resource locator en is hetzelfde als een webadres. Een URL is een tekenreeks die naar de locatie van een bron op het world wide web verwijst en het specifieke protocol aangeeft dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot die bron. Een populaire vergelijking voor een beter begrip van een URL is die met een huisadres, aangezien er in de hele wereld geen twee dezelfde adressen zijn, elk uniek en wijzend naar een specifiek huis, of in het geval van een URL naar een specifieke pagina/bestand op het internet.

Hoe URL's zijn opgebouwd

Een URL bestaat meestal uit de volgende delen: protocol of schema (http://, ftp://, news://, // , enz), dan de domeinnaam (hostnaam, punt en achtervoegsel: com, org, enz). In sommige gevallen wordt de domeinnaam gevolgd door een schuine streep en de naam van een map en/of een specifieke bron (bestandsnaam en extensie: .asp, .htm, of .html). Voor een betere segmentering kunnen aan het eind van de link nog extra parameters worden toegevoegd. Uiteindelijk zullen al deze elementen samen een URL vormen, die er in de meeste gevallen als volgt uitziet:

http://www.thedomain.com/company/team

Wat zijn URL Redirection en Canonieke URL's?

URL redirection wordt gebruikt wanneer een webpagina wordt verplaatst, hernoemd of verwijderd of wanneer de URL is ingekort. De meest populaire methode van URL redirecting is via 301 of 302 redirect in het .htaccess bestand.

Vaak kan dezelfde webpagina worden geopend door verschillende variaties van een URL in te typen:

  • www.example.com
  • voorbeeld.com
  • www.example.com/index.htm

Zoekmachines zullen deze interpreteren als 3 afzonderlijke pagina's, ook al openen ze dezelfde pagina, dus voor SEO doeleinden moet een canonieke URL worden opgesteld. In het bovenstaande voorbeeld zou de hoofd URL/canonieke URL www.example.com zijn.