Visitor Analytics
Skip to main content

Veilige haven

TL;DR;

Safe Harbor verwijst naar een besluit van de Europese Commissie in 2000, dat bedoeld was om een reeks normen te bieden voor de overdracht van privégegevens van de EU naar de VS. Het is niet langer geldig sinds 2015, toen werd vastgesteld dat de VS geen adequaat niveau van privacybescherming kan bieden.

Wat is de veilige haven?

"Safe Harbor" verwijst naar het besluit van de Europese Commissie uit 2000, met betrekking tot de doorgifte van privégegevens van de EU naar de VS. Dit staat in direct verband met de "Safe Harbor Privacy Principles" die op 21 juli 2000 door het Amerikaanse ministerie van Handel zijn gepubliceerd en de richtlijn inzake gegevensbescherming uit 1995 (ten uitvoer gelegd in 1998). De richtlijn was het eerste document waarin sprake was van de verplichting dat persoonsgegevens van EU-burgers alleen aan niet-EU-landen mogen worden doorgegeven indien die landen een "passend niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer" kunnen bieden.

Het doel van deze bilaterale overeenkomst was de handel tussen de EU en de VS te vergemakkelijken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de privé-gegevens van burgers (klanten) in het kader van de internationale doorgifte veilig zouden worden bewaard. Om ook na de richtlijn van 1998 op efficiënte wijze gegevens van de EU naar de VS te kunnen overdragen, hebben de twee partijen dit protocol opgesteld, dat een kader biedt voor de wijze waarop bedrijven in de VS een "passend niveau van gegevensbescherming" kunnen bieden.

Dit werd gedaan met het oog op het voorkomen van onopzettelijk verlies van persoonsgegevens, maar later had het grote gevolgen in direct verband met de nationale veiligheidswetten in de VS. In 2015 werd de overeenkomst als achterhaald beschouwd, na de zaak Schrems I , toen een Oostenrijkse burger betoogde dat Facebook zijn persoonsgegevens in de VS niet adequaat kon beschermen.

Als gevolg daarvan hebben de VS en de EU een andere overeenkomst gesloten, het EU-VS-privacyschild, die in 2020 eveneens ongeldig werd verklaard.