Visitor Analytics
Skip to main content

Direct verkeer

TL;DR

Direct verkeer vertegenwoordigt het aantal bezoekers en paginabezoeken die naar een website komen door direct de URL in te typen, of op de URL te klikken vanuit een offline of niet-herkende bron: zoals SMS, Whatsapp, Telegram of offline documenten.

Wat is direct verkeer?

Direct verkeer verwijst naar website bezoekers die op een website zijn geland door het intypen van de URL in de browser, het gebruik van bladwijzers of het klikken op de link in een offline document dat de browser opent. De meeste website analyse tools plaatsen het verkeer afkomstig van onbekende bronnen ook onder direct verkeer.

Waar komt direct verkeer vandaan?

Direct verkeer kan veroorzaakt worden door de volgende acties van bezoekers:

  • Typen direct de website URL in de browser
  • Ga naar de website door te klikken op een opgeslagen bladwijzer
  • Verkrijg toegang tot de website door te klikken op de hyperlink geplaatst in offline documenten: .txt, PDF, Word, etc.
  • Sociale mediakanalen tonen het verkeer onder verwijzingen, maar het verkeer dat via sommige mobiele apps van sociale mediakanalen komt, zal in de analytics als direct verkeer worden weergegeven.
  • Donkere sociale bronnen zullen ook getoond worden als direct verkeer: zoals bezoeken van een Outlook of Thunderbird e-mail, SMS, Skype, WhatsApp, Telegram, en Messenger diensten.