Visitor Analytics
Skip to main content

Nettlesere

TL;DR

En nettleser er en app med den primære funksjonen å hente informasjonsressurser fra nettet, transformere dem til lesbart innhold og vise dem på brukerens enheter.

Hva er en nettleser?

En nettleser (eller nettleser for kort) er et program som brukes for å få tilgang til Internett. Hensikten med en nettleser er å hente data og informasjon fra World Wide Web og vise den på enheter. Det finnes dedikerte nettlesere for ulike typer enheter (mobil, desktop) og alle store nettlesere har mobilversjoner. Nettlesere brukes til å få tilgang til og vise nettsteder og andre typer innhold som er laget i HTML og XML. HTML er det standardiserte Hypertext Markup Language for dokumenter som er opprettet for nettleseren å vise, mens XML er den omfattende versjonen av det. Disse typer språk er i de fleste tilfeller forsterket med CSS (Cascading Style Sheets) og JS (JavaScript) teknologier. CSS har rollen som å tilpasse innhold på en visuell måte på tvers av flere enheter og skille fonter, layouter, farger og andre elementer, mens JS brukes til å lage dynamisk innhold.

Nettleserfunksjonen finner du i Enheter-menyen, og det er en av funksjonene som hjelper nettstedeiere med å legge strategier om UI/UX.

Hvorfor er nettlesere viktige?

Det viktigste med nettlesere er at de transformerer sider som leveres med Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS), File Transfer Protocol (FTP), men også fra e-posthåndtering (mailto:) og nettfiler (fil:), til innhold som ellers ikke ville vært lesbart av mennesker.

Den første nettleseren ble opprettet i 1990 og siden den gang har det vært en kontinuerlig utvikling på dette feltet, med flere funksjoner som gradvis blir lagt til nettlesere. Fra og med andre kvartal i år har mer enn halvparten av verdens befolkning brukt nettleser.

Hvordan fungerer nettlesere?

Dette er trinnene en nettleser tar for å vise innhold: Etter å ha skrevet inn URL-en vil nettleseren finne IP-adressen til domenenavnet. Deretter vil den sende en HTTP-forespørsel til serveren. Etter at serveren har sendt tilbake et svar, vil nettleseren begynne å gjengi siden. Nettleseren vil også sende ytterligere forespørsler om innebygde objekter (bilder, CSS) til nettsiden er fullastet.

Hva er de vanligste nettleserne?

I følge Wikipedia er her noen av de beste nettleserne:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera