Skip to main content

Cascading Style Sheets (CSS)

TL;DR

CSS fungerer sammen med HTML og har rollen som å tilpasse innholdet fra nettsider, på en visuell måte, på tvers av flere enheter. Det dikterer stilen ved å skille fonter, oppsett, farger og andre elementer og forbedrer brukeropplevelsen.

Om Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) fungerer sammen med Hypertext Markup Language (HTML) for å forbedre utformingen av nettsider. Gjennom CSS kan webdesignere sette opp en stil for en side, og den stilen vil bli brukt på alle de andre sidene og elementene på hele nettstedet. CSS brukes for å få nettsteder til å se mer tiltalende ut og forbedre brukeropplevelsen.

Hvorfor er CSS viktig?

CSS lar utviklere spesifisere en stil én gang, og nettleseren vil bruke den samme spesifikke stilen mange ganger etterpå på nettsidene eller dokumentet., så det er tidseffektivt. Gjennom denne metoden etableres også større kontroll over oppsettet, samtidig som fleksibiliteten og interaktiviteten til nettsiden forbedres. CSS gjør det også enklere å oppdatere nettsider, ved å eliminere den repeterende kodestilen til grunnleggende HTML, og har fordelen av å redusere antall feil i koden.