Skip to main content

Churn

TL;DR

Churn representerer prosentandelen av tapte kunder i et gitt tidsrom (f.eks. et år, et kvartal, etc.), og det kan beregnes ved å dele antall tapte kunder på antallet første kunder i nevnte tidsrom.

Churn = (Nlc/Nic)*100

Nlc = Antall tapte kunder Nic = Antall første kunder

Hva er kundeavgangen?

Kundeavgang, kjent som Churn rate, representerer prosentandelen av kunder som sluttet å bruke produktet eller tjenesten i en bestemt tidsperiode (f.eks. et kvartal, et år). Mens de fleste selskaper beregner avgang etter antall eller prosentandel av tapte kunder, bruker noen samme formel (og begrep) for å beregne prosentandelen av tilbakevendende inntektstap. Hvorfor er kundeavgangen viktig? Langsiktige kunder er best for forretningsinntekter, siden det koster mer å skaffe nye enn å holde de nåværende engasjert! Å kjenne churn-raten hjelper en virksomhet med å forstå om anskaffelsesprosessen kontra beholdeprosessen fungerer, og hvor kan prosesser optimaliseres for å få høyere inntekter og lengre kundelevetid. En stabil beholdeprosess betyr høyere inntekter og færre anskaffelseskostnader!

Hvordan beregne churn rate

Beregn churn rate ved å dele Antall kunder som kansellerte tjenesten din i et spesifikt tidsrom (f.eks. et år) med Antall kunder du hadde ved begynnelsen av den tiden.

Churn = (Nlc/Nic)*100Nlc = Antall tapte kunder Nic = Antall første kunder

Si at du starter året med 1200 kunder og avslutter med bare 900. Churn = (300/1200)*100 Churn = 25 %

300 representerer antall tapte kunder (1200-900=300), og churn rate vil være 25 % fordi du mistet 25 % av kundene dine.