Skip to main content

Klikkfrekvens (CTR)

TL;DR

Klikkfrekvensen er en beregning som brukes i nettanalyse og digital markedsføring, som beregner forholdet mellom brukere som klikker på et bestemt element, side eller søkeresultat, fra det totale antallet brukere som ser på elementet. Søkemotorer bruker CTR som en avgjørende indikator på relevans. En høy CTR på et organisk søkeresultat viser at brukere har funnet tittelen og beskrivelsen i kodebiten som relevant for søket deres.

Om klikkfrekvensen

Klikkfrekvensen er en av de viktigste beregningene innen nettanalyse og digital markedsføring, som beregner forholdet mellom brukere som klikker på et bestemt element, side eller søkeresultat, fra det totale antallet brukere som ser på dette elementet. Google og andre søkemotorer bruker CTR som en avgjørende indikator på relevans, da et klikk tolkes som et tegn på interesse fra brukeren. En høy CTR på et organisk søkeresultat viser at brukere har funnet tittelen og beskrivelsen i kodebiten som relevant for søket deres.

Begrepet brukes i forskjellige underdomener, for eksempel:

  • Betal-per-klikk-annonsering

  • Søkemotormarkedsføring

  • Epost markedsføring

  • A/B-testing på en nettside

I betal-per-klikk-annonsering er det den mest grunnleggende vurderingen av en kampanjes effektivitet og en annonses appell. En høy CTR er et godt tegn, ettersom det betyr at en høy andel av de som ser annonsen også klikker på den, noe som beviser at budskapet når publikum og får respons.

I søkemotormarkedsføring viser den ikke bare hvor mange brukere som har funnet utdraget av siden som relevant, men er også et viktig algoritmeelement for å beregne siderangeringer. Derfor både påvirker og påvirkes CTR av SERP-posisjon. I gjennomsnitt har den første posisjonen i søkeresultatene en CTR på omtrent 30 %, mens posisjon nummer 2 og 3 varierer et sted mellom 10 % og 20 % CTR. Dette betyr at mer enn halvparten av brukerne som starter et søk, klikker på ett av de tre første resultatene.

I e-postmarkedsføring måler CTR hvor mange kunder som har mottatt en melding og åpnet den, klikk på et element i meldingen som deretter bringer dem til landingssiden din. I dette domenet forventer vi at CTR-ene er relativt lave, mest sannsynlig under 5 %, avhengig av bransjen og måten kampanjen utføres på.

I A/B-testing brukes CTR som et sammenlignende mål for å se hvilken versjon av en landingsside som er mer effektiv og driver handling. For eksempel kan du samtidig kjøre en versjon av en landingsside med en rød «registrer deg»-knapp, samt en med en grønn knapp. Knappen med høyest CTR er bestemt å være mer effektiv og vil bli beholdt for den endelige versjonen av siden.

Hva er formelen for å beregne klikkfrekvens?

CTR = antall klikk /antall visninger x 100 (%)