Skip to main content

Kostnad per mill (CPM)

TL;DR

Også kalt kostnad per tusen (CPT), prismodellen Cost Per Mille belaster annonsørene en fast pris for hver 1000 visninger/visninger, uavhengig av om annonsen ble klikket på eller ikke. Det er en veldig vanlig annonseringsmetode, spesielt når målet med kampanjen er å skape bevissthet og når klikkfrekvensen (CTR) ikke er relevant.

Om CPM

Cost Per Mille eller kostnad per tusen annonsevisninger er en av hovedmodellene for annonseprising. Selv om det er svært ofte brukt, indikerer ikke CPM nødvendigvis effektiviteten til en annonse/kampanje. Så når annonsører har som mål å øke konverteringer som salg eller registreringer, foretrekker de ofte å velge andre prismodeller, for eksempel kostnad per klikk (CPC) eller kostnad per handling (CPA) for planlegging av budsjetter.

Når brukes Cost per Mille?

Det anbefales å bruke CPM når formålet med annonsen er å generere merkevarebevissthet og for annonser der visninger er mer verdifulle enn klikk generelt (f.eks. politiske kampanjer).

Dette er imidlertid den mest populære prismodellen for videoannonsering. Youtube er kjent for å bruke denne typen annonsemodeller, og belaster en flat rate per 1000 videovisninger, med prisen avhengig av plasseringen der annonsen er plassert på brukernes skjerm. Det er også svært utbredt i medienettverk (TV, radio, aviser, magasiner, etc).

Hvordan beregnes kostnaden per mill?

Formelen for CPM er følgende:

Kostnad per million = kostnad for annonsen ($) /antall genererte visninger x 1000

Hvis du for eksempel investerer $1200 i en annonse og den totale estimerte målgruppen er 150 000 personer, vil du ha en kostnad per mil på $1,200/200,000x1,000 = $0,006x1,000=$6. Dette betyr at du betaler $6 for 1000 visninger.