Skip to main content

Optimalisering av konverteringsfrekvens (CRO)

TL;DR

Konverteringsfrekvensoptimalisering er prosessen der prosentandelen av konverteringer økes ved metodisk å analysere data og teste ut ulike versjoner av samme nettside eller markedsføringskampanje.

Hva betyr konverteringsfrekvensoptimalisering?

Før man kan forstå prosessen for optimalisering av konverteringsfrekvensen, må man vite hva en konvertering representerer (f.eks. betaling, abonnement, lead) og hvordan man beregner konverteringsfrekvensen. Gjennom innsats for å optimalisere konverteringsfrekvensen klarer bedrifter å øke antallet konverteringer uten å investere mer penger i nettstedtrafikk, og dermed øke ROI (retur of investment) og den totale lønnsomheten. De fleste gangene er det mer kostnadseffektivt å forvandle besøkende på nettstedet til konverterte besøkende (kjøpere, følgere, potensielle kunder, osv.) enn å tiltrekke nye besøkende til nettstedet.

Metoder for optimalisering av nettstedets konverteringsfrekvens

CRO innebærer å finne ut hva besøkende ser etter når de navigerer på et bestemt nettsted og gi dem den enkleste måten for dem å nå det. For best resultat bør denne prosessen alltid være basert på dataanalyse og aldri på antakelser eller gjetting.

Før du starter prosessen med å optimalisere konverteringsfrekvensen, må du starte med en revisjon, undersøke noen industristandarder for å se i hvilken situasjon gjeldende konverteringsfrekvens er i, identifisere hvor på nettstedet konverteringstrakten kan forbedres og hvilke beregninger som bør forbedres.

Det er flere metoder for optimering av konverteringsfrekvensen, avhengig av KPI-ene (key performance indicators) som er ment å bli forbedret, men 2 av de mest populære er: langsiktig trafikkobservasjon (atferd, øktavspilling, varmekart) og A/B-testing ( undersøkelser, segmentering og personalisering). Å kombinere disse to over en godt planlagt tidsperiode vil helt sikkert forbedre nettstedets konverteringsfrekvens, men man må huske å være tålmodig da dette ikke er en engangsløsning, men en kontinuerlig prosess.