Skip to main content

Hypertext Markup Language (HTML)

TL;DR

HTML(HyperText Markup Language) er et språk som brukes til å lage nettsider. Noen sider kan skrives direkte i HTML, mens andre kan bruke sidebyggere eller andre verktøy for å lage nettsider som også produserer HTML-utdata, som igjen kan leses av nettlesere.

Hva betyr HTML?

HTML står for HyperText Markup Languageog er språket som brukes til å lage nettsider. Den bruker markeringer for å definere og style elementer. For eksempel kan den definere fonter, farger, posisjon, lenker osv. Selv om de fleste nettstedbyggere ikke skriver direkte i HTML, er de endelige utdataene som leses og tolkes av nettlesere i HTML-format. Dette er grunnen til at når du høyreklikker på en hvilken som helst nettside og velger "Vis sidekilde", bør den første tekstlinjen i det resulterende vinduet være <!doctype html>.

Hva er strukturen til en HTML-side?

Selv om strukturer kan variere, er noen av elementene du bør finne i HTML, følgende (med forklaringer i kursiv). Sjekk dette på hvilken som helst nettside ved å høyreklikke hvor som helst og velge "Se sidekilde":

<!DOCTYPE html> - dette viser nettleseren at dette er en HTML-fil den kan lese

<html lang="no"> - dette viser språket som nettsiden er skrevet på

<hode> - dette markerer begynnelsen av hodedelen, hvor generelle koder er plassert

<title>Tittel på siden</title> – dette er en metakode som viser tittelen på siden, som vises i nettleserfanen

<meta name="description" content="..." /> - dette brukes til å beskrive hva siden handler om, for søkemotorer

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=0" /> - dette er en kommando som forteller hvordan nettsiden skal vises på ulike skjermstørrelser

<meta name="robots" content="index,follow" /> - dette forteller robotene som gjennomsøker siden at de kan indeksere den og legge den til søkemotorresultater

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style/style.css”> - dette kobler HTML-en til en CSS-fil, hvor mer detaljert stil for teksten er plassert

<script src="/js/random.js" type="text/javascript"></script> – dette kobles til en JavaScript-fil som brukes til å kjøre en handling på nettsiden

<link rel="canonical" href="https://dinside.com"/> - hvis det er sider med lignende innhold eller siden kan finnes på mer enn én nettadresse, viser dette søkerobotene hvilken nettadresse som skal tas inn i konto for myndighetsformål

</head> - dette lukker hodedelen

<body> - dette åpner body-delen, der faktisk sideinnhold er plassert

<div class="container"> - dette åpner en seksjon kalt container, som vanligvis lager rammen for innhold

<a href="https://yoursiteshomepage.com"><img class="navbar-brand-logo-normal" src="/images/logo.svg" alt="alt text" height="52" width ="180"></a> - dette er en måte å plassere et logobilde som linker til hjemmesiden din

<div class=”first-text”>Dette er de første ordene som faktisk vises på nettstedet ditt</div> - noe tekst som kan styles i den tilkoblede CSS-filen

...

</body>