Skip to main content

Internett-protokoll (IP)

TL;DR

En IP-adresse er en unik online identifikator for hver enhet som er koblet til Internett, og den hjelper til med å spore enhetens plassering og nettverk.

Hva er en IP?

"IP" er forkortelsen for "Internet Protocol" og "adressen" refererer til det unike nummeret som er tildelt hver enhet som bruker Internett-protokollenfor kommunikasjon. Det finnes to typer IP-er:

  • statiske IP-er
  • dynamiske IP-er.

Å ha en statisk IP betyr at IP-adressene dine ikke endres, og du vil ha samme IP hver dag hvis du kobler til det samme nettverket.

Hva er rollen til IP-sporing?

Rollen til en IP-adresse er for identifiseringav nettverksgrensesnitt og for geolokaliseringstjenester for å nøyaktig anslå hvor du er. Statiske IP-er er et alternativ for bedrifter, vanligvis fordi de er svært nyttige for dedikerte tjenester (f.eks. webservere eller FTP, hosting av datamaskinservere).

Merk at nettverksadresser er designet for å være unike identifikatorerpå tvers av nettverket, selv om noen nettverk tillater lokale, private adressereller lokalt administrerte adressersom kanskje ikke er unike.

Hvorfor er IP-anonymisering viktig?

IP-anonymisering er en funksjon som forhindrer lagring av en IP-adresse, og den ble utviklet for å hjelpe alle nettstedeiere med å overholde lovbestemmelser som GDPR, deres egne retningslinjer for personvern og lokale databeskyttelsesregler.

I henhold til FORORDNING (EU) 2016/679 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data, og om oppheving av direktiv 95/46/EF ( Generelt Databeskyttelsesforordningen) er det noen enkle regler å vurdere:

  1. Beskyttelse av fysiske personer i forhold til behandling av personopplysninger er en grunnleggende rettighet.
  2. Alle har rett til beskyttelse av personopplysninger om seg selv.
  3. Prinsippene for og reglene om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av deres personopplysninger bør, uansett nasjonalitet eller bosted, respektere deres grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til beskyttelse av personopplysninger.

Dette er en del av viktig nøkkelinformasjon, ettersom en IP-adresse faller inn under personopplysninger, i henhold til artikkel 4 (1) betyr «personopplysninger» all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen;

og anonymisering eller pseudonymisering refererer til følgende:

(5) «pseudonymisering»: behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives et spesifikt registrert subjekt uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at slike tilleggsopplysninger oppbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person;

Her er en trinn-for-trinn-veiledning for å anonymisere alle de besøkendes IP-er i Visitor Analytics-appen:

  1. Logg påVisitor Analytics-kontoen din og velg nettstedet ditt
  2. Gå til Nettsideinnstillinger
  3. Slå Anonymiser mine besøkendes IP-er og klikk på Lagre

Når du slår på anonymiseringsalternativet, vil ingen av de besøkendes IP-er bli lagret. Merk: Ved å velge IP-anonymisering vil du aldri se noen IP-adresser i Visitor Analytics. Vi sporer ikke dine besøkende via IP-adressen, og det vil ikke påvirke dataene dine i det hele tatt.