Skip to main content

Noarchive Tag

TL;DR

En Noarchive-tagforhindrer søkemotorer i å vise en bufret kopiav en side i søkeresultatene. Det kan gjøres ved å plassere et stykke kode (som en metatag) på et nettsted for å ekskludere bestemte sider fra å bli bufret av søkemotorroboter.

Hva er en Noarchive Tag?

En Noarchive Tag er en botekskluderingsprotokollsom forteller søkemotorer om ikke å lagre en bufret kopi av en sideeller et helt nettsted. Denne metataggen brukes nemlig når webmaster vil forhindre at en side bufres og for å hindre søkemotorer i å vise en forhåndsvisning av en nettside i SERP.

Hvorfor bør et nettsted bruke en Noarchive Tag?

En Noarchive Tagforhindrer skrapere i å ta et nettsted ut av Google. Dessuten brukes denne metataggen vanligvis av nettredaktører når de velger å forby Google eller en annen søkemotor fra å publisere innholdet på nettstedene deres på nytt.

En Noarchive-tag kan brukes av e-handelssider når prisene kan endre seg eller av nettsider hvis innhold endres flere ganger om dagen. I dette tilfellet, hvis siden ikke indekseres ofte, kan brukere se en utdatert versjon av den siden.

Hvorfor skal et nettsted ikke bruke en Noarchive Tag?

Å vise den bufrede versjonen av en side kan være nyttig i noen tilfeller. Her er noen situasjoner når den hurtigbufrede versjonen kan hjelpe brukervennligheten til nettstedet. Hvis den ved et uhell slettes, hvis den er overbelastet eller hvis den er midlertidig utilgjengelig, kan brukere fortsatt se den bufrede versjonen av nettstedet.

Hvordan implementere en Noarchive Tag?

Implementeringav en Noarchive-tag kan gjøres ved å legge til 'noarchive'-taggen på en nettside. Denne kodebiten skal se slik ut:

<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOARCHIVE”>

På denne måten vil ikke søkemotoren bufre noen kopi av nettsiden i søkeresultatene.