Skip to main content

Sidemålretting med URL-mønstre

TL;DR

Ved å bruke sidemålretting med URL-mønstrekan du aktivere Visitor Analytics-funksjoner på et sett med sider som deler et felles element, som å inneholde det samme ordet, ha samme bane osv. Visitor Analytics tilbyr deg 5 metoder for å definere et URL-mønster: Enkelt Match, Exact Match, Starts With, Ends Withand Contains.

Hva er sidemålretting med URL-mønstre?

Ved å bruke URL-mønstre kan du aktivere flere funksjoner på et spesifikt sett med sider på nettstedet ditt. For Visitor Analytics kan URL-mønstre brukes til å definere et sett med sider som skal brukes til å generere et varmekart, samt for å definere et trinn i en konverteringstrakt.

Hvordan kan et nytt URL-mønster defineres?

Hvis du vil spesifisere et URL-mønster for å målrette mot flere sider, har du ulike alternativer tilgjengelig. Først klikker du på rullegardinmenyen " Velg samsvarstype for URL". Følgende alternativer vises:

  1. Enkelt samsvar:Denne målrettingsmodellen inkluderer alle elementene i sidens nettadresse. Inkludert eventuelle fragmenter eller spørringsstrenger, protokoll eller tillegg av "www".
  2. Eksakt samsvar:Målretter kun mot en bestemt nettadresse med protokollen. URL-en kan også inneholde et fragment eller en spørringsstreng.
  3. Starter med: Målretter kun mot nettadresser som starter med verdien du skrev inn.
  4. Slutter med: Målretter kun mot nettadresser som slutter med verdien du skrev inn.
  5. Inneholder: Målretter kun mot nettadresser som inneholder verdien du skrev inn.

Eksempler

Enkel match

Samsvaret vil være riktig hvis banentil bruker-URLen din er den samme som URL-banen til målsiden.

Enkel match:

www.yourwebsite.com/products/

Riktig match:

Feil samsvar:

Nøyaktig treff

Samsvaret vil være riktig hvis bruker-URLen din er nøyaktigden sammesom URL-en til målsiden.

Eksakt samsvar

: www.yourwebsite.com/products/firstproduct/

Riktig match:

Feil samsvar:

Begynner med

Samsvaret vil være korrekt hvis bruker-URL-en din starter nøyaktigslik du spesifiserte den.

Starter med

: www.dinwebside.com/products/

Riktig match:

Feil samsvar:

Slutter med

Samsvaret vil være korrekt hvis bruker-URLen din slutter nøyaktigslik du spesifiserte den.

Ender med: produkter/

Riktig match:

Feil samsvar:

Inneholder

Samsvaret vil være korrekt hvis bruker-URLen din inneholderteksten du spesifiserte.

Inneholder: produkter

Riktig match:

Feil samsvar: