Skip to main content

Økt

TL;DR

En økt på et nettsted eller en app representerer settet med handlinger, for eksempel besøkte sider, hendelser eller e-handelstransaksjoner, utført av en besøkende innenfor en bestemt tidsperiode.

Hva er en økt?

En økt representerer et sett med besøkendes interaksjoner med et nettsted eller en app innenfor et gitt tidsrom. Besøksinteraksjonen i en økt kan dekke følgende:

  • flere sidevisninger
  • hendelser (som klikk, lukkede popup-vinduer, fylle ut skjemaer)
  • sosiale interaksjoner
  • e-handelstransaksjoner

Hvor lenge varer en økt?

Som standard varer en økt i 3 timer. Dette betyr i utgangspunktet at når en besøkende lander på nettstedet, startes sporing og all aktivitet grupperes til økten avsluttes. Etter 3 timer tilbakestilles utløpstiden ved å legge til ytterligere 3 timer fra tidspunktet for den interaksjonen. Derfor kan en enkelt bruker åpne så mange økter de vil (for hvert besøk på siden etter mer enn 3 timer fra siste handling) - det være seg på samme dag, eller over flere dager, uker eller måneder.