Skip to main content

Søk i Analytics

TL;DR

Søkeanalyse er et instrument som gir en oversikt over hvordan et nettsted presterer i søkeresultater. Det gir nemlig data om hvordan folk får tilgang til nettstedet og hvilke søkeord folk brukte til å klikke seg gjennom nettstedet. Statistikken som resulterte i bruk av søkeanalyse kan bidra til å forbedre nettstedets ytelse.

Om søkeanalyse

Søkeanalyse representerer bruken av søkebevis for å undersøke enkeltstående sammenhenger mellom nettsøkere, søkemotoren eller innholdet under søkekapitler. På denne måten kan nettredaktøren se hvordan nettstedet presterer ved å analysere detaljerte diagrammer og grafer. Resultatene og innsikten fra søkeanalyse kan brukes til å forbedre søkemotormarkedsføring (SEM) og søkemotoroptimalisering (SEO).

Fordeler med søkeanalyse

Hvis det er godt brukt, kan søkeanalyse gi svært nyttig innsikt om nettstedet.

For det første undersøker den sammenhengene mellom søk og handlinger til brukere på nettstedet, det gir muligheten til å finne søkeord som driver trafikk til nettsider og identifisere nye søkeord og innholdsideer for sider. Det hjelper også med å bestemme hvor godt en side er optimalisert og med å oppdage forskjeller mellom datamaskin- og mobilytelse.

På den annen side gir bruk av søkeanalyse for et nettsted søkevolumtrender og diagrammer. Dermed kan det være svært nyttig når en annonse skal lages fordi den tilbyr annonsehistorikk, multivariat annonsetesting og annonsekostnadsstatistikk.

Hvordan samles data inn?

Det er mange måter søkeanalysedataene kan samles inn på. Søkeanalysenettsteder samler inn data fra skraping av søkemotorer, fra Internett-leverandører eller fra programvare for å ringe hjemme. Det er også søkemotorer som gir tilgang til dataene deres med tjenester (for eksempel Google).

Annonser varierer avhengig av hvor brukeren søker, så datainnsamlingsmetoder bruker den geografiske plasseringen når de ønsker å målrette mot folk.