Skip to main content

unike besøkende

TL;DR

En unik besøkende (eller unik bruker) er en person som ser på et nettsted minst én gang i en valgt tidsperiode. Antall unike besøkende på nettstedet kan diktere den generelle suksessen til et nettsted og kan økes gjennom SEO og andre markedsføringstaktikker.

Om unike nettstedsbesøkende

Unike besøkende regnes som antall personer som besøker et nettsted minst én gang i en valgt tidsperiode. Dette er en av de mest populære nettstedsanalyseberegningene, siden den hjelper markedsførere å forstå nettstedets brukeratferd, for å sette mål, prise produkter og fullføre andre viktige aktiviteter.

I oversikten vises følgende informasjon om besøkende:

  • Besøkende
  • Unike besøkende
  • Kart over levende besøkende
  • De 6 siste besøkende
  • Kart over besøkende etter land

All denne informasjonen kan sees mer detaljert i Dashboard.

Hvordan telles unike besøkende?

Unike besøkende regnes som antall distinkte personer som besøkte et nettsted for første gang i en valgt tidsperiode (i dag, siste 7 dager, siste 4 uker eller en hvilken som helst egendefinert tidsperiode valgt av brukeren). Hvis en besøkende kommer til den samme nettsiden 2 ganger i det valgte tidsrommet, vil den telles én gang som en unik besøkende og én gang som en returnerende besøkende.