Skip to main content

Besøksstatus

TL;DR

En nettsidebesøker (eller besøkende for kort) er en person som har sett på en eller flere sider på et nettsted, mens besøksstatusen representerer deres interaksjon på nettstedet: ny, returnerende eller konvertert. Besøksstatusen er viktig for å forbedre generelle forretningsstrategier.

Om besøkende på nettstedet

En besøkende på nettstedet er en person som går inn på/viser på en nettside, uansett antall sider. Nettanalyseverktøy som Visitor Analytics, overvåker antall besøkende, deres status og historikk. I Visitor Analytics Visitors-menyen har brukere tilgang til følgende informasjon:

  • En liste over de siste besøkende med deres status (ny, returnerende og konverteringsbesøkende) og annen relevant informasjon om dem
  • Antall besøkende etter time og dag
  • Besøkskartet og plassering

All denne informasjonen kan ses mer detaljert i Visitor Analytics Dashboard. BesøksanalyseBesøksstatus Det er 3 hovedtyper nettstedbesøkende vist i appens siste besøkende-meny, og de vises avhengig av valgt tidsrom (i dag, siste 7 dager, siste 4 uker eller en hvilken som helst egendefinert tidsperiode valgt av brukeren) :

  • Ny besøkende: personen går inn på nettstedet for første gang
  • Tilbakevendende besøkende: personen kom tilbake til nettstedet etter sitt første besøk, eller med andre ord, den besøkende hadde to eller flere økter på nettstedet.
  • Konverteringsbesøkende: den besøkende på nettstedet nådde én eller flere konverteringssider på nettstedet. Den besøkende kan være ny eller tilbakevendende, så lenge de nådde en nettside som ble satt opp som en konverteringsside i Visitor Analytics, vil de bli regnet som en konverteringsbesøkende.

Hvorfor er besøksstatus viktig?

Nettstedseiere og administratorer bør kjenne statusen til nettstedbesøkende for å forbedre deres forretnings- og markedsføringsstrategier. Antall konverteringsbesøkende kan være i direkte sammenheng med suksessen til en bedrift, mens nye og tilbakevendende besøkende kan foreslå den generelle interessen for produktet/nettstedet.