Visitor Analytics
Skip to main content

COPPA – Children's Online Privacy Protection Act (USA)

Offisielt navn

COPPA eller Children's Online Privacy Protection Act - 15 USC 6501-6508.

Detaljer om COPPA

Lovforslaget har vært gjeldende siden 2000.

Children's Online Privacy Protection Act er en del av USAs Code of Federal Regulations (tittel 16, underkapittel C) og er ment å forby "urettferdige eller villedende handlinger eller praksis i forbindelse med innsamling, bruk og/eller avsløring av personlig informasjon fra og om barn på Internett.»

Denne loven gjelder for selskaper og organisasjoner som bevisst samler inn data om barn under 13 år som befinner seg i USA. COPPA krever at nettsteder, apper og andre nettbaserte enheter innhenter samtykke fra foreldre for innsamling av et barns personlige opplysninger – som kan oversettes til følgende: (1) Et for- og etternavn; (2) Et hjem eller annen fysisk adresse inkludert gatenavn og navn på en by eller tettsted; (3) Online kontaktinformasjon som definert i denne delen; (4) Et skjerm- eller brukernavn der det fungerer på samme måte som online kontaktinformasjon, som definert i denne delen; (5) Et telefonnummer; (6) et personnummer; (7) En vedvarende identifikator som kan brukes til å gjenkjenne en bruker over tid og på tvers av forskjellige nettsteder eller nettjenester. Slike vedvarende identifikatorer inkluderer, men er ikke begrenset til, et kundenummer i en informasjonskapsel, en IP-adresse (Internet Protocol), en prosessor eller enhets serienummer eller unik enhetsidentifikator; (8) Et fotografi, video eller lydfil der en slik fil inneholder et barns bilde eller stemme; (9) Geolokaliseringsinformasjon tilstrekkelig til å identifisere gatenavn og navn på en by eller tettsted; eller (10) Informasjon om barnet eller foreldrene til det barnet som operatøren samler inn online fra barnet og kombineres med en identifikator beskrevet i denne definisjonen.

COPPAs definisjon av et "nettsted eller netttjeneste" som kan samle inn og distribuere personlig informasjon om barn inkluderer:

  • mobilapper som sender eller mottar informasjon på nettet (som nettverkstilkoblede spill, sosiale nettverksapper eller apper som leverer adferdsmålrettede annonser)
  • Internett-aktiverte spillplattformer
  • plug-ins
  • annonsenettverk
  • Internett-aktiverte stedsbaserte tjenester
  • tale over internettprotokolltjenester
  • tilkoblede leker eller andre IoT-enheter

Ressurser om COPPA:

Offisiell lovgivning herEt juridisk perspektiv her