Skip to main content

Jak przepisy dotyczące prywatności danych wpłynęły na inteligentną technologię?

Inteligentna technologia tworzy Internet Rzeczy i odnosi się do szerokiej gamy technologii, które ułatwiają nasze współczesne życie. Jednak ta wygoda ma swoją cenę – te urządzenia zbierają informacje o Tobie i wiedzą więcej niż myślisz. Ta cecha technologii inteligentnych oznacza również, że podlegają one jurysdykcji surowych nowoczesnych przepisów dotyczących prywatności danych.

Ten blog pomoże ci to zrozumieć. Przeanalizuje, czym właściwie jest inteligentna technologia, zanim wyjaśni, w jaki sposób na te urządzenia wpływają przepisy dotyczące prywatności danych.

Co to jest inteligentna technologia?

Inteligentna technologia odnosi się do przedmiotów codziennego użytku, które są „inteligentne” dzięki sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu oraz połączeniu z Internetem i innymi sieciami.

Jako grupa są oni znani pod wieloma różnymi terminami, w tym „Internetem Rzeczy”, a przykładami tego typu technologii są:

  • Smartfony, laptopy i tablety
  • Zegarki fitness
  • Wirtualni asystenci
  • Podłączone urządzenia i urządzenia inteligentnego domu
  • Skanery cyberbezpieczeństwa

Inteligentne urządzenia – a w szczególności głośniki – to w dzisiejszych czasach normalny widok; Szacuje się, że na całym świecie istnieje obecnie 13,8 miliarda inteligentnych urządzeń, a do 2025 r. liczba ta ma wzrosnąć do oszałamiających 30,9 miliarda ( Statista).

Patrząc w przyszłość, potencjał inteligentnych technologii wydaje się nieskończony, a powszechnie przytaczane przykłady obejmują całkowicie autonomiczne samochody, inteligentne domy, a nawet inteligentne miasta.

Ten Internet Rzeczy, wraz ze sztuczną inteligencją i big data, reprezentuje główne wzajemnie połączone technologie, które będą dyktować nasz sposób życia w najbliższej przyszłości.

Inteligentna technologia i dane

Urządzenia te wydają się inteligentne ze względu na ogromne ilości danych osobowych, które zbierają i analizują w czasie rzeczywistym oraz sposób, w jaki się ze sobą komunikują.

I chociaż każda inteligentna technologia jest inna, poniższa tabela daje wyobrażenie o rodzaju gromadzonych danych, komu je udostępniają i jakie kontrole ma użytkownik:

Informacje zebrane

Udostępnianie danych

Kontrola użytkownika

Dzwonki do drzwi

Czas rzeczywisty

nagrania, inne

dane osobiste

Strona trzecia

wzmacniacz

Niektóre osobiste

udostępnianie danych może być

niepełnosprawny

Zamki

Lokalizacja, adres IP

adres, zdjęcia

filmy

Zatrzask i jego

partnerzy, właściciele,

może policja

Brak oferowanych kontroli

najemcom/

mieszkańcy

Samochody

Lokalizacja, trasa

dane, kontakty,

e-maile, media itp.

Firmy samochodowe,

ekstrakcja danych

firmy, rządy

Niektóre, jeśli mądre

telefon, jeśli nie

połączony

Głośniki

Zawsze słucham,

zapisuje kiedy

fałszywie wyzwolony

Amazon, podłączony

urządzenia takie jak Fitbit

„Usuń to, co właśnie

powiedział "funkcja

Odkurzacze

Czyszczenie

planowanie, odkurzanie

mapy ścieżek

iRobot, może technik

firmy w

przyszły

Brak znanych blokad

funkcje na urządzeniu

lub konto

Telewizory i streaming

Rodzaj urządzenia,

lokalizacja, e-mail,

przeglądanie historii

Reklamodawcy, społecznościowe

media/marketing

firm

Różne usługi

oferują różne

sterownica

Lodówki

Kontakt

informacja, głos

nagrania

Partnerzy biznesowi,

strona trzecia

wzmacniacz

Niektóre, zależy od

Spółka

Łóżka

Tętno

oddychanie, inne

dane dotyczące wzorca snu

Materac

firmy i

ich partnerzy

Brak znanych blokad

funkcje na urządzeniu

lub konto

Co najważniejsze, jeśli chodzi o gromadzenie danych, responsywny charakter inteligentnych technologii oznacza, że muszą one być stale włączone, aby skutecznie pracować, bez udziału użytkownika.

Muszą też być na stałe połączeni z Internetem, ponieważ technologia nie jest wystarczająco potężna, aby bez niej podejmować decyzje.

jego stan rzeczy doprowadził do obaw o to, kiedy urządzenie „nasłuchuje”, jakie dane rejestruje i przechowuje oraz kto ma do nich dostęp.

I chociaż producenci zwykle mówią, że twoje dane nie będą obserwowane przez ludzi, niekoniecznie jest to prawdą. Weźmy na przykład pracowników Amazon, którzy słuchali rozmów użytkowników z Alexą przed wprowadzeniem ich do systemu automatyzacji.

Jest to szczególnie przerażające, biorąc pod uwagę, że inteligentna technologia jest teraz wszędzie wokół nas, gdziekolwiek się znajdujemy – podnosząc pytania o to, ile informacji jest gromadzonych i kto może na tym skorzystać, oraz dając więcej możliwości hakerom.

I chociaż dane gromadzone przez jedno urządzenie mogą nie stanowić problemu, problem staje się problemem, gdy dane te są łączone z danymi gromadzonymi z innych gromadzonych urządzeń - dałoby to każdemu odbiorcy poufne informacje strony trzeciej o wzorcach zachowań.

Oznacza to również, że im więcej używamy inteligentnych urządzeń, tym bardziej musimy ufać, że działają i przetwarzają dane w sposób bezpieczny.

Inteligentna technologia i prywatność danych

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki urządzenia te dostarczają stronom trzecim wrażliwych danych osobowych użytkowników, podlegają one jurysdykcji przepisów o ochronie danych.

I chociaż każde z ponad 140 przepisów dotyczących prywatności danych na całym świecie jest inne, łączy je to samo zaangażowanie w ochronę danych osobowych użytkowników.

Dane, o których mowa, mogą być nieosobowe (takie jak harmonogram pracy odkurzacza), mogą to być dane osobowe (takie jak adres e-mail) lub wszystko, co usłyszą (na przykład głośnik).

RODO jest dobrym przykładem, ponieważ jest to jedno z najsurowszych przepisów dotyczących prywatności danych w swoim rodzaju, a wiele innych przepisów jest faktycznie na nim wzorowanych.

Inteligentna technologia podlega jurysdykcji tego prawa UE, jeśli przetwarzają dane osobowe, w szczególności w następujący sposób:

  • Do przetwarzania danych osobowych wykorzystują czujniki akustyczne, optyczne lub biometryczne
  • Lokalizacja tych czujników umożliwia poznanie zachowań użytkowników
  • Aplikacja urządzenia zbiera osobiste identyfikatory użytkownika
  • Urządzenie zbiera adresy IP, co oznacza, że użytkownik jest możliwy do zidentyfikowania

RODO pozostaje dość niejasne w konkretnym temacie Internetu Rzeczy, z raportu Komisji Europejskiej „Odpowiedzialność i nowe technologie” wynika, że władze podejmują w tym zakresie działania.

Przepisy dotyczące prywatności danych wymagają większej ostrożności podczas zbierania danych osobowych dzieci – jest to pilna kwestia, ponieważ mogą one bawić się interaktywnymi lalkami i mają inteligentne urządzenia w całym domu.

Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi prywatności

Rosnące obawy użytkowników o prywatność danych i przepisy, które to wspierają, są zestawione w dziwny sposób z rosnącą popularnością inteligentnych technologii.

Jednak zarówno producenci, jak i użytkownicy pozostają nieświadomi tego, w jaki sposób ich urządzenia podlegają przepisom o ochronie danych.

Biorąc pod uwagę, że przepisy są stale modyfikowane, ważne jest, aby firmy regularnie śledziły rozwój sytuacji, aby mieć pewność, że jakakolwiek technologia, z której korzystają, nie stanie się celem organów ścigania danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o RODO i innych przepisach dotyczących prywatności, stworzyliśmy w tym celu kompleksowy portal informacyjny.