Skip to main content

Łatwo zidentyfikuj skuteczność swoich kampanii

Śledź cały ruch pochodzący z kampanii PPC, testów A/B, biuletynów, mediów społecznościowych, promocji i wszelkich innych źródeł!

Odwiedzający kampanię

Wyświetl cały ruch w swoich kampaniach UTM na pierwszy rzut oka!

Śledź aktywność użytkowników swoich kampanii w witrynie, z jakiego źródła pochodzą, jakiego rodzaju treści sprawdzali i w jaki sposób czy zachowują się na stronie!

Odwiedzający kampanię

Wyświetl cały ruch w swoich kampaniach UTM na pierwszy rzut oka!

Śledź aktywność użytkowników swoich kampanii w witrynie, z jakiego źródła pochodzą, jakiego rodzaju treści sprawdzali i w jaki sposób czy zachowują się na stronie!

Moje kampanie

Utwórz kampanie URL za pomocą parametrów UTM i dodaj źródło kampanii (utm_source), medium kampanii (utm_medium), nazwę kampanii (utm_campaign), termin kampanii i treść kampanii do swoich adresów URL, zanim udostępnisz je w różnych kanałach!

Śledź skuteczność każdej kampanii i zobacz liczbę odwiedzających na kampanię i parametry UTM w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym!

Moje kampanie

Utwórz kampanie URL za pomocą parametrów UTM i dodaj źródło kampanii (utm_source), medium kampanii (utm_medium), nazwę kampanii (utm_campaign), termin kampanii i treść kampanii do swoich adresów URL, zanim udostępnisz je w różnych kanałach!

Śledź skuteczność każdej kampanii i zobacz liczbę odwiedzających na kampanię i parametry UTM w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym!

Wykresy kampanii

Sprawdź wszystkie dane swoich kampanii za pomocą pięknych i przejrzystych wykresów!

Zobacz porównanie ruchu organicznego z kampaniami URL, liczbę użytkowników na źródło i kampanię na podstawie dni tygodnia lub miesiąca wydajność.

Wykresy kampanii

Sprawdź wszystkie dane swoich kampanii za pomocą pięknych i przejrzystych wykresów!

Zobacz porównanie ruchu organicznego z kampaniami URL, liczbę użytkowników na źródło i kampanię na podstawie dni tygodnia lub miesiąca wydajność.