Skip to main content

Zobacz, co jest gorące, a co nie

Kolorowy wyświetlacz złożonych danych


Łatwo zorientuj się w zachowaniu użytkowników w Twojej witrynie

Mapa termiczna Visitor Analytics to wizualna reprezentacja obszarów strony internetowej, na których zarejestrowano aktywność użytkownika (kliknięcia, stuknięcia itp.). Jest to zaawansowana funkcja analityki internetowej, która pozwala właścicielom witryn i marketerom zrozumieć zachowanie odwiedzających skuteczniej.

Łatwo zorientuj się w zachowaniu użytkowników w Twojej witrynie

Mapa termiczna Visitor Analytics to wizualna reprezentacja obszarów strony internetowej, na których zarejestrowano aktywność użytkownika (kliknięcia, stuknięcia itp.). Jest to zaawansowana funkcja analityki internetowej, która pozwala właścicielom witryn i marketerom zrozumieć zachowanie odwiedzających skuteczniej.


Mapy termiczne działają, wyświetlając ciepłe kolory, takie jak czerwony, pomarańczowy i żółty w przypadku dużej aktywności, zimne kolory, takie jak niebieski lub zielony w przypadku niektórych czynności, podczas gdy brak koloru oznacza brak znaczącej aktywności w tych określonych częściach strony.< /p>

Skonfiguruj inteligentne mapy popularności w ciągu kilku sekund

Dzięki Visitor Analytics masz pełną kontrolę nad stronami, które będą śledzone w celu wygenerowania map popularności Twojej witryny.

Skonfiguruj inteligentne mapy popularności w ciągu kilku sekund

Dzięki Visitor Analytics masz pełną kontrolę nad stronami, które będą śledzone w celu wygenerowania map popularności Twojej witryny.


Możesz śledzić pojedynczą stronę, na przykład stronę główną, lub zestaw stron o podobnym wyglądzie lub przeznaczeniu, na przykład strony produktów.
Możesz wybrać liczbę wyświetlenia strony, które mają być rejestrowane, od 2000 do 8000, i możesz zatrzymać lub wstrzymać ten proces, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Śledź ruch i działania na swoich stronach internetowych

Istnieją 4 rodzaje interakcji, które są brane pod uwagę podczas generowania mapy popularności: kliknięcia użytkownika, ruchy myszy, stuknięcia i przewinięcia. 

Śledź ruch i działania na swoich stronach internetowych

Istnieją 4 rodzaje interakcji, które są brane pod uwagę podczas generowania mapy popularności: kliknięcia użytkownika, ruchy myszy, stuknięcia i przewinięcia. 


Ponadto różne mapy popularności będą wyświetlane w zależności od typu urządzenia: komputer, tablet lub telefon komórkowy. W przypadku urządzeń stacjonarnych zobaczysz mapę kliknięć, natomiast w przypadku urządzeń z ekranem dotykowym zobaczysz mapa cieplna oparta na kliknięciach.
Analiza odwiedzin pokazuje listę elementów strony internetowej oraz liczbę kliknięć i dotknięć każdego z nich, dzięki czemu można zobaczyć najlepsze przyciski i punkty aktywne.< /p>

Monitoruj kraje o największym zaangażowaniu i stwórz strategię

Wraz z mapami popularności Twojej witryny usługa Visitor Analytics wyświetli również mapę 5 największych krajów, z których użytkownicy Twojej witryny byli najbardziej aktywni. 

Monitoruj kraje o największym zaangażowaniu i stwórz strategię

Wraz z mapami popularności Twojej witryny usługa Visitor Analytics wyświetli również mapę 5 największych krajów, z których użytkownicy Twojej witryny byli najbardziej aktywni. 


Wykorzystaj te informacje, aby zwiększyć współczynniki konwersji w całej witrynie i poprawić wrażenia użytkownika. Poruszaj się po elementach strony, które chcesz, aby wyróżniały się bardziej i wypróbuj różne CTA, aż znajdziesz najlepszy. Może posunąć się nawet do przetłumaczenia witryny na określone języki z najpopularniejszych krajów.