Utwórz nowy tag wydarzenia

Tag wydarzenia musi być zintegrowany z twoim kodem źródłowym, aby śledzić wydarzenie, dla którego go stworzyłeś.

  Zazwyczaj obiekt, z którym weszło w interakcję.

   Zdefiniuj, na której akcji zdarzenie powinno zostać wyzwolone.

    Etykieta może być również nazwą lub słowem używanym do opisania cech lub cech konkretnego wydarzenia w celu łatwego odróżnienia podobnych wydarzeń.

     Wartość liczbowa powiązana ze zdarzeniem.

      Pole opcjonalne dla dodatkowych parametrów.

       Zdefiniuj, na której akcji zdarzenie powinno zostać wyzwolone.

       Event Tag Created

       The event tag needs to be integrated within your source code afterwards in order to track the event you created the tag for.

       skopiowane! Twój niestandardowy tag zdarzenia został pomyślnie skopiowany do schowka

       Kopiowanie niemożliwe! lub nieobsługiwana przeglądarka!

       Add the created event tag within your source code manually to the element you would like to track. If you’re having troubling adding the snippet, please check our instructions below on how to add it.