Skip to main content

Drukuj

Visitor Analytics GmbH

Lokalizacja
Seestraße 76, 82335 Berg, Niemcy

PREZES ZARZĄDU
Tim Hammermann (dyrektor zarządzający)
Alexander Veit (dyrektor zarządzający)

Rejestr handlowy i numer rejestracyjny
Rejestr handlowy: Monachium
Numer rejestracyjny: HRB 214117

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży
DE296811335

Telefon
+49-89-215454889

Telefaks
Prosimy o skorzystanie z poniższego e-maila

Email
imprint@visitor-analytics.io 

Email (związany z prywatnością)
privacy@visitor-analytics.io

Odnośniki i linki
Nasza strona zawiera odniesienia (hiperłącza) do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Przy włączaniu odnośników nie mogliśmy znaleźć żadnych nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą odnośniki. Nie mamy jednak żadnego wpływu na późniejsze zmiany i dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za aktualne treści tych stron.

Copyright
Zawartość naszych stron internetowych jest w dużej mierze chroniona prawem autorskim lub innymi pomocniczymi prawami autorskimi. Z wyjątkiem buforowania (tymczasowe przechowywanie w celu wyświetlenia w przeglądarce internetowej), kopiowanie, pobieranie, rozpowszechnianie i sprzedaż, jak również przechowywanie tych treści podczas wizyty na naszych stronach internetowych jest niedozwolone bez zgody odpowiedniego właściciela praw. Wyjątek stanowią treści, które są wyraźnie przeznaczone do pobrania. W tym przypadku prawo do korzystania z nich jest ograniczone do wykorzystania ich do celów osobistych. Każde dalsze powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub inne wykorzystywanie wymaga zgody odpowiedniego właściciela praw.

Odpowiedzialny za treści zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV
Aleksander Veit
c/o Visitor Analytics GmbH
Stefan-George-Ring 19
81929 Monachium

Visitor Analytics SRL

Lokalizacja
Cluj-Napoca, St. Alexandru Vaida Voevod, Nr. 35, 400592, Cluj County, Rumunia

PREZES ZARZĄDU
Tim Hammermann (dyrektor zarządzający)
Alexander Veit (dyrektor zarządzający)

Numer rejestru handlowego
J12/3835/2016

Wyłączny numer identyfikacyjny
RO36665706

Telefon
+49-89-215454889

Telefaks
Prosimy o skorzystanie z poniższego e-maila

Email
imprint@visitor-analytics.io 

Email (związany z prywatnością)
privacy@visitor-analytics.io 

Odnośniki i linki
Nasza strona zawiera odniesienia (hiperłącza) do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Przy włączaniu odnośników nie mogliśmy znaleźć żadnych nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą odnośniki. Nie mamy jednak żadnego wpływu na późniejsze zmiany i dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za aktualne treści tych stron.

Copyright
Zawartość naszych stron internetowych jest w dużej mierze chroniona prawem autorskim lub innymi pomocniczymi prawami autorskimi. Z wyjątkiem buforowania (tymczasowe przechowywanie w celu wyświetlenia w przeglądarce internetowej), kopiowanie, pobieranie, rozpowszechnianie i sprzedaż, jak również przechowywanie tych treści podczas wizyty na naszych stronach internetowych jest niedozwolone bez zgody odpowiedniego właściciela praw. Wyjątek stanowią treści, które są wyraźnie przeznaczone do pobrania. W tym przypadku prawo do korzystania z nich jest ograniczone do wykorzystania ich do celów osobistych. Każde dalsze powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub inne wykorzystywanie wymaga zgody odpowiedniego właściciela praw.

Internetowe rozwiązywanie sporów

Platforma Komisji UE ds. internetowego rozstrzygania sporów:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN 

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem mediacji konsumenckiej. Nasz adres e-mail znajduje się w nadruku powyżej.