Visitor Analytics
Skip to main content

Koszt kliknięcia (CPC)

TL; DR

Koszt kliknięcia (CPC)to jeden z najpopularniejszych modeli reklamy cyfrowej. CPC oznacza, że reklamodawca płaci wydawcy koszt za każde kliknięcie reklamy. Zwykle reklamodawcy korzystają z tej formy płatnej reklamy, gdy chcą uzyskać ruch w swoich witrynach.

Informacje o koszcie za kliknięcie

Koszt za kliknięcieto model reklamy cenowej, którego reklamodawcy używają do rozliczania na podstawie liczby kliknięć płatnej reklamy. CPC jest również nazywany PPC (Pay per click).

Zasadniczo w modelu CPC reklamodawcy są obciążani stałą kwotą za każde kliknięcie reklamy, niezależnie od tego, czy kliknięcie przekształciło się w konwersję, czy nie. Wyszukiwarkitakie jak Google słyną ze stosowania strategii CPC, w których reklamodawcy licytują słowa kluczowe, a następnie płacą odpowiednio, gdy użytkownicy klikają reklamy wyświetlane na stronach wyników.

Kiedy używany jest koszt kliknięcia?

Koszt kliknięcia zaleca się stosować, gdy celem reklamy jest generowanie ruchu w witrynie. Koszt kliknięcia jest również używany, gdy reklamodawcy mają ustalony budżet dzienny. Gdy w ciągu dnia nie ma już pieniędzy na reklamę, reklama jest usuwana z rotacji.

Jakie są zalety kosztu kliknięcia?

Koszt za kliknięcie ma tę zaletę, że osiąga cele dzięki zwiększeniu ruchu i ma dobry pomiar wskaźników, aby ulepszyć płatne kampanie reklamowe. Ponadto, jeśli reklamodawca dobrze rozumie firmę i odbiorców, może wybrać strategię samodzielnego określania stawek lub skupić się na innych rzeczach i wybrać strategię automatycznego określania stawek.

Jak obliczany jest koszt kliknięcia?

Wzór na CPC to:

CPC = łączne wydatki budżetowe /łączna liczba kliknięć

Na przykład, jeśli uzyskasz 2 kliknięcia, jedno kosztuje 0,50 USD, a drugie 0,40 USD, łączne wydatki budżetowe wyniosą 0,90 USD. Średni CPC wyniesie 0,45 USD (0,90 USD, całkowity budżet podzielony przez 2, całkowitą liczbę kliknięć).