Visitor Analytics
Skip to main content

Lejki

TL; DR

Narzędzie lejka pozwala właścicielom witryn sprawdzić, ilu odwiedzających trafia na konkretną stronę ich witryny, wykonując ściśle określony proces. Pozwala im również określić, ilu odwiedzających rezygnuje z każdego poziomu tego zdefiniowanego procesu i dowiedzieć się, jakie są tego potencjalne przyczyny.

To niezwykle przydatny moduł. Ułatwia to sprawdzenie, czy odwiedzający witrynę rzeczywiście podążają ścieżkami, którymi chce podążać operator witryny i/lub czy docierają do ważnej strony docelowej (np. strony z ważną treścią lub sfinalizowania zakupu).

Ta funkcja jest niezbędna do przechwytywania konwersji, dlatego moduł można również nazwać lejkiem konwersji.

Jak działają ścieżki

W prosty sposób definiujesz określoną sekwencję stron, która odzwierciedla proces, który powinni wykonać odwiedzający Twoją witrynę, aby dotrzeć do tego, co uważasz za ważne.

Załóżmy, że chcesz, aby odwiedzający Twoją witrynę kupili produkt. Tak może wyglądać Twój lejek: Strona główna → Strona przeglądu produktu → Strona ze szczegółami produktu → Dodaj do koszyka → Kup przedmiot → Kup.

Po skonfigurowaniu lejka dla tego procesu i po zebraniu wystarczającej ilości danych (liczba odwiedzających), możesz zobaczyć, ilu odwiedzających opuściło proces na każdym z powyższych kroków lub wykonało wszystkie kroki. W ten sposób możesz przeanalizować, gdzie odwiedzający opuścili krytyczne procesy witryny, a co za tym idzie, znaleźć sposoby na ulepszenie interfejsu użytkownika. Powinieneś wtedy być w stanie osiągnąć wyższe współczynniki konwersji i całkowitą liczbę odwiedzających, które wykonują Twoje docelowe procesy.

Pomagają właścicielowi strony internetowej dowiedzieć się

  • Jak zamienić odwiedzających w potencjalnych klientów

  • Ilu odwiedzających utknęło na etapie świadomości i nie przegląda dalej witryny?

  • Ilu odwiedzających wykonuje pożądaną akcję

  • Jakie są dla nich najlepsze strategie marketingu cyfrowego, ponieważ ścieżki mogą śledzić kampanie UTM

Ważne rzeczy, które musisz wiedzieć

  • Liczone są tylko te wizyty, które następują dokładnie w kolejności poziomów/kroków, które dodajesz do ścieżki.

  • Obecnie możesz dodać maksymalnie 8 poziomów na ścieżkę, w analityce odwiedzających, ale to zwykle więcej niż wystarczające.

  • Możesz połączyć wgląd, jaki uzyskasz, analizując ścieżki, z innymi narzędziami behawioralnymi, które zapewnia Visitor Analytics

  • Po zoptymalizowaniu lejka konwersji zobaczysz, jak zmieniają się liczby na lepsze