Visitor Analytics
Skip to main content

Z dumą ogłaszam: Posiadamy certyfikat ISO 27001!

Zespół Visitor Analytics ma zaszczyt otrzymać oficjalny certyfikat ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001)! Oznacza to międzynarodowo uznaną normę, która zapewnia, że nasza aplikacja spełnia najlepsze praktyki w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Korzystanie z tego zbioru norm pomoże naszej organizacji zarządzać bezpieczeństwem aktywów, takich jak informacje finansowe, własność intelektualna, dane pracowników lub informacje powierzone nam przez osoby trzecie - takie jak strony internetowe i innych klientów lub partnerów.

Zobowiązujemy się do stosowania wysokiej jakości i spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, popartego niezależną, fachową oceną, czy wszystkie dane, które przetwarzamy, są odpowiednio chronione. Dlatego też, poprzez ISO 27001, opracowaliśmy i wdrożyliśmy procesy i procedury w celu zapewnienia wymagań dotyczących ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Cała certyfikacja prowadzi nas do odpowiednich wymagań dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) w naszej firmie - systematycznego podejścia do zarządzania wrażliwymi informacjami w firmie tak, aby pozostały one bezpieczne. Obejmuje on ludzi, procesy i systemy informatyczne poprzez zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem.

Osiągnięcie certyfikatu ISO 27001 jest wynikiem ogromnego wysiłku i zaangażowania każdego członka zespołu Visitor Analytics. Nieustannie stawiamy sobie za cel doskonalenie naszych usług i zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i prywatności, które spełniają lub przewyższają potrzeby i oczekiwania naszych klientów, zawsze zgodnie z GDPR i innymi specyfikacjami i przepisami.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o GDPR i o tym, jak traktujemy ochronę danych naszych klientów, możesz przeczytać nasz artykuł Visitor Analytics jest 100% PKBR-ready! i nauczyć się 8 (łatwych) kroków, aby być GDPR-ready, jeśli jesteś właścicielem strony internetowej!