Visitor Analytics
Skip to main content

COPPA - ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Stany Zjednoczone Ameryki)

Nazwa urzędowa

COPPA lub Children's Online Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie) - 15 U.S.C. 6501-6508.

Szczegóły dotyczące COPPA

Ustawa obowiązuje od 2000 roku.

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie jest częścią amerykańskiego Kodeksu Przepisów Federalnych (tytuł 16, podrozdział C) i ma na celu zakazanie "nieuczciwych lub wprowadzających w błąd działań lub praktyk w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem i/lub ujawnianiem danych osobowych dzieci w Internecie".

Prawo to ma zastosowanie do firm i organizacji, które świadomie gromadzą dane o dzieciach poniżej 13 roku życia, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych.COPPA wymaga, aby strony internetowe, aplikacje i inne podmioty online uzyskały zgodę rodziców na gromadzenie danych osobowych dziecka - co można przetłumaczyć na następujące:(1) Imię i nazwisko; (2) Adres domowy lub inny adres fizyczny, w tym nazwa ulicy i nazwa miasta lub miejscowości; (3) Informacje kontaktowe online, jak określono w tej sekcji; (4) nazwa ekranowa lub nazwa użytkownika, jeśli funkcjonuje w taki sam sposób jak informacje kontaktowe online, zgodnie z definicją w niniejszej sekcji; (5) numer telefonu; (6) numer ubezpieczenia społecznego; (7) trwały identyfikator, który może być użyty do rozpoznania użytkownika w czasie i na różnych stronach internetowych lub w usługach online. Takie trwałe identyfikatory obejmują m.in. numer klienta przechowywany w pliku cookie, adres protokołu internetowego (IP), numer seryjny procesora lub urządzenia lub niepowtarzalny identyfikator urządzenia; (8) zdjęcie, plik wideo lub audio, jeżeli zawiera on wizerunek lub głos dziecka;(9) Informacje geolokalizacyjne wystarczające do zidentyfikowania nazwy ulicy oraz nazwy miasta lub miejscowości; lub (10) Informacje dotyczące dziecka lub rodziców tego dziecka, które operator zbiera online od dziecka i łączy z identyfikatorem opisanym w niniejszej definicji.

Definicja COPPA "strony internetowej lub usługi online", która może gromadzić i rozpowszechniać dane osobowe dzieci obejmuje:

  • aplikacje mobilne, które wysyłają lub odbierają informacje online (takie jak gry połączone z siecią, aplikacje społecznościowe lub aplikacje, które dostarczają reklamy ukierunkowane behawioralnie)
  • platformy do gier z dostępem do internetu
  • wtyczki
  • sieci reklamowe
  • usługi lokalizacyjne dostępne przez internet
  • usługi głosowe z wykorzystaniem protokołu internetowego
  • podłączone zabawki lub inne urządzenia IoT.

Materiały na temat COPPA:

Oficjalne akty prawne tutaj Perspektywa prawna tutaj