Visitor Analytics
Skip to main content

Hiperłącze

TL; DR

Hiperłącze (lub po prostu łącze) to odniesienie z jednej strony internetowej do drugiej. Kliknięcie w element z hiperłączem (tekst, obrazy, przyciski) przenosi użytkownika na inną stronę internetową, na której mogą znajdować się dodatkowe informacje lub powiązane treści. Hiperłącza mają silny wpływ na autorytet strony i domeny.

Co to jest hiperłącze i jak z niego korzystać?

Hiperłącze to odniesienie do innej strony internetowej. Klikając hiperłącze, użytkownik zostaje przekierowany do innego połączonego fragmentu treści, który może służyć jako cytat źródłowy, jako strona „więcej informacji”, jako strona „powiązanych informacji”, strona, na której użytkownik może podjąć dalsze działania (rejestracja, logowanie) lub innego rodzaju treści, które mogą w jakiś sposób odnosić się do wyświetlanej.

Hiperłącza można umieszczać na wielu elementach witryny, takich jak obrazy, teksty czy przyciski. Wszystkie te elementy można podświetlić po najechaniu na nie, a przez większość czasu kursor zmienia się ze strzałki na wskazaną dłoń. W większości przypadków tekst hiperłącza jest niebieski lub podkreślony. Nie jest to ogólna zasada, ale jest to zalecane, ponieważ w ten sposób czytelnik ma świadomość, że po kliknięciu zostanie przekierowany do nowej sekcji lub strony internetowej.

Hiperłącza mogą prowadzić do zasobu zewnętrznego (łącza wychodzące) lub do zasobu wewnętrznego w witrynie internetowej (łącza przychodzące). Hiperłącza są ważne z kilku powodów. Przede wszystkim porządkują treści, ułatwiając ich odnalezienie przez użytkowników i wyszukiwarki. Po drugie, są silnym wskaźnikiem autorytetu strony i domeny. Linki prowadzące z jednej strony do drugiej w ramach tej samej witryny mogą nieznacznie wzmocnić autorytet danej strony internetowej. Ponadto im więcej hiperłączy znajduje się na innych stronach internetowych, które prowadzą do Twojej witryny, tym wyższy będzie Twój autorytet domeny. Są one często nazywane linkami zwrotnymi.