Visitor Analytics
Skip to main content

Zapytanie

TL; DR

Zapytanie reprezentuje pobieranie informacji z bazy danych. Żądanie zapytania nie jest trudnym zadaniem, ale wymaga napisania zapytania przy użyciu predefiniowanego kodu. W ten sposób baza danych może zrozumieć instrukcję i wyświetlić żądane informacje.

O zapytaniu

Zapytanie odnosi się do czynności pobierania danych z bazy danych i formatowania ich do postaci czytelnej dla człowieka.

Zapytanie bazy danych jest klasyfikowane jako zapytania funkcjonalne lub zapytania wybierające.

Pobieranie danych można wykonać za pomocą kwerendy wybierającej, a inne operacje na danych, takie jak aktualizowanie, wstawianie lub usuwanie, można wykonywać za pomocą kwerendy funkcjonalnej.

Jak można poprosić o zapytanie?

Istnieją trzy ogólne metody tworzenia zapytań: wybieranie parametrów z listy parametrów (jest to najmniej elastyczny sposób, ale łatwiejszy dla początkujących, ponieważ kieruje nimi menu), określanie pól i wartości definiujących zapytanie (zapytanie na przykładzie ). SQL (Structured Query Language) jest najbardziej znanym i powszechnie używanym językiem zapytań. Chociaż SQL jest najpopularniejszym językiem, nie jest jedynym. Inne języki to na przykład Datalog, DMX i AQL.

Jak można użyć zapytania?

Zapytania mogą być używane na różne sposoby i mogą realizować wiele zadań.

Po pierwsze, zapytania służą do wyszukiwania określonych danych poprzez filtrowanie określonych kryteriów. Ponadto zapytania mogą zliczać lub sumować dane, a także automatyzować zadania związane z zarządzaniem danymi. Inne zapytania obejmują parametry, sumy, tabele przestawne, dołączanie, aktualizowanie i usuwanie.

Na przykład zapytanie parametryczne uruchamia odmiany określonego zapytania, które skłaniają użytkownika do wstawienia wartości pola, a następnie używa tej wartości do ustalenia parametrów, podczas gdy zapytania podsumowujące umożliwiają użytkownikom grupowanie i sumowanie danych.