Visitor Analytics
Skip to main content

302 Przekierowanie

302 Przekierowanie

TL;DR;

Przekierowanie 302 to odpowiedź HTTP, którą można ustawić dla jednego lub więcej adresów URL na stronie internetowej, aby tymczasowo przekierować ruch na inny adres URL. Powodem stosowania przekierowania 302 są zazwyczaj sekcje witryny, które są tymczasowo niedostępne, gdzie mogą trwać prace. Jednakże, wykorzystanie odpowiedzi 302 HTTP zostało ostatnio uaktualnione i jej rolę przejęła odpowiedź 307 HTTP.

Co to jest przekierowanie 302?

Przekierowanie 302 to kod statusu odpowiedzi HTTP powszechnie używany do tymczasowego przekierowania adresu URL w celu przekierowania ruchu z adresu URL, który jest tymczasowo niedostępny (trwają nad nim prace lub istnieje inny powód jego tymczasowej niedostępności), na taki, pod którym można znaleźć informacje. Zgodnie z nowszymi standardami, funkcja "przeniesiono tymczasowo" została przypisana do odpowiedzi HTTP 307, więc można jej używać w tym samym celu, co 302. Jednak wielu webmasterów nadal używa przekierowania 302, zamiast 307.

Jaka jest różnica między przekierowaniem 301 a przekierowaniem 302/307?

Podczas gdy przekierowanie 301 jest używane do pokazania trwałego przeniesienia (na przykład, gdy strona zmienia nazwę domeny), przekierowania 302 i 307 są tylko tymczasowe. W przeciwieństwie do przekierowania 301, nie przenoszą one właściwości i page rank starego adresu URL na nowy. Jeśli serwer otrzyma żądanie dotyczące starego adresu URL, sprawdzi stary adres URL i przekieruje na nowy. W przypadku przekierowania 301, przy drugim żądaniu serwer bezpośrednio sprawdza nowy adres URL. Natomiast w przypadku przekierowań 302 i 307, przed dokonaniem przekierowania serwer jeszcze raz sprawdza dostępność starego adresu URL, aby sprawdzić, czy jest on już dostępny.