Visitor Analytics
Skip to main content

304 Niezmieniony

TL;DR

Komunikat 304 Not Modified to kod statusu odpowiedzi HTTP, który najprawdopodobniej wskazuje na fakt, że użytkownik jest przekierowywany do zbuforowanej wersji zasobu internetowego (np. strony internetowej), ponieważ nie było żadnych modyfikacji między czasem buforowania a czasem żądania. Nie ma to wpływu na doświadczenia użytkownika, z wyjątkiem faktu, że zasób będzie ładował się szybciej.

Co to jest komunikat 304 Not Modified?

Komunikat 304 Not Modified to kod statusu odpowiedzi HTTP, który wraz z 301 Redirect i 302 Redirect należy do kategorii kodów statusu odpowiedzi 3xx. Kategoria ta dotyczy przekierowań, ale w przypadku komunikatu 304 Not Modified nie mamy do czynienia z oczywistym przekierowaniem. Dzieje się tak dlatego, że odnosi się on do niejawnego przekierowania do zbuforowanej wersji zasobu internetowego, do którego użytkownik próbuje uzyskać dostęp.

Wersja buforowana to wersja zasobu internetowego, która jest przechowywana w systemie pośrednim, aby przyspieszyć dostęp i czas ładowania strony. Działa to w ten sposób, że przy pierwszym dostępie do zasobu internetowego (np. strony internetowej) użytkownik najprawdopodobniej zobaczy wersję żywą tego zasobu. Jednocześnie, jeśli włączone jest buforowanie, niektóre lub wszystkie elementy tej strony internetowej są pobierane jako zasoby statyczne na serwerze pośredniczącym, a nawet w używanej przeglądarce internetowej. Gdy użytkownik po raz drugi wejdzie na tę samą stronę, jeśli w międzyczasie nie zaszły żadne zmiany, zostanie przekierowany do zbuforowanej wersji zasobu, która załaduje się znacznie szybciej, ponieważ elementy zostały już raz pobrane.

W tym kontekście komunikat 304 Not Modified jest odpowiedzią na żądanie, gdy nie nastąpiły żadne aktualizacje zasobu po jego zbuforowaniu. Dlatego serwer automatycznie odsyła użytkownika do zbuforowanej wersji.

W jaki sposób wiadomość 304 Not Modified wpływa na użytkownika?

Nie ma. Nie ma nic do zrobienia po stronie klienta. Użytkownicy mogą nawet nie zauważyć komunikatu 304 i prawdopodobnie nie będą świadomi, że przeglądają stronę w pamięci podręcznej.