Visitor Analytics
Skip to main content

Kara algorytmiczna

TL;DR;

Istnieją dwa rodzaje kar nakładanych przez Google: ręczne i algorytmiczne.

Kara algorytmiczna może mieć wpływ na rankingi stron po aktualizacji algorytmu Google.

Poprzednie duże aktualizacje, takie jak Panda i Pingwin, były źródłem kar algorytmicznych dla stron, które nie stosują się do wytycznych dla webmasterów. Ten rodzaj kary nie może być ponownie rozpatrzony przez Google, a witryny muszą naprawić problemy, które ich zdaniem spowodowały karę.

Co to jest kara algorytmiczna?

Jeśli zauważysz, że twoja witryna odnotowuje duże spadki w rankingach w SERP-ach Google, może to być spowodowane dwoma rodzajami problemów:

  • Kara ręczna nałożona przez pracownika Google, który uznał, że Twoja witryna narusza zasady zalecane przez Google dla webmasterów.
  • Kara algorytmiczna, która nie jest wymierzona konkretnie w Twoją witrynę, ale w pewną powszechną praktykę, która może być niezgodna z wytycznymi Google dla webmasterów.

Możesz łatwo odróżnić te dwie kary, ponieważ kara ręczna zostanie wyświetlona na Twoim koncie Google Search Console w menu "Bezpieczeństwo i działania ręczne". Jeśli w tym miejscu nie ma wzmianki o karze, to przyczyną Twojego znacznego spadku w rankingach musi być kara algorytmiczna.

Google stale aktualizuje stosowany przez siebie algorytm, a najważniejsze zmiany podaje do wiadomości publicznej. Czasami Google ogłasza, że dokonano ważnej aktualizacji, ale nie podaje szczegółów, co dokładnie się zmieniło. To właśnie po tych ogłoszeniach najprawdopodobniej zauważysz spadek w rankingach swoich stron. Niektóre aktualizacje są niewielkie i dotyczą witryn niszowych, a często trudno za nimi nadążyć, ponieważ mogą nawet nie zostać ogłoszone. W tym samym czasie mogą pojawić się aktualizacje podstawowe, które mają duży wpływ na wiele stron internetowych.

Jak można odzyskać pozycję po karze algorytmicznej w rankingu wyszukiwania Google?

W przeciwieństwie do kar ręcznych, w przypadku których można poprosić o ponowną ocenę za pomocą Search Console, kara algorytmiczna może być trudniejsza do odzyskania. Powinieneś spróbować naprawić problemy, które Twoim zdaniem spowodowały nałożenie kary, ale nie spowoduje to automatycznego przywrócenia Twojej witryny na poprzednią pozycję. Odbudowa zaufania może być nieco dłuższym procesem - niektórzy eksperci przewidują co najmniej 6 miesięcy. Aby przyspieszyć ten proces, użyj Konsoli wyszukiwania Google, aby "zaprosić" Google do ponownego indeksowania stron, które naprawiłeś.