Visitor Analytics
Skip to main content

Bing

TL; DR

Bing jest główną konkurencyjną wyszukiwarką Google, przynajmniej w krajach poza Azją. Z szacowanym globalnym udziałem w wyszukiwaniu wynoszącym 3-5%, jest powiązana z usługami Apple, Facebook i Firefox Mozilla. Właściciele witryn powinni również wziąć pod uwagę Bing podczas optymalizacji swoich witryn, a także śledzić odesłania z tej wyszukiwarki.

O Bing

Bing to wyszukiwarka opracowana przez Microsoft. Chociaż zawsze istnieje tendencja do wspominania Google, gdy mówimy o wyszukiwarkach, nie powinniśmy zapominać, że w tej samej branży są również inni gracze. Podczas gdy na całym świecie około 80-90% wyszukiwań jest przeprowadzanych za pomocą Google, Bing jest kolejną popularną wyszukiwarką, która na niektórych rynkach znacznie się rozwinęła. Globalnie jego udział w wyszukiwaniach wynosi około 3-5%. Bing obsługuje również Yahoo! Wyszukiwarka, która stanowi dodatkowe 2-3% wyszukiwań. Właściciele witryn powinni również wziąć pod uwagę Bing podczas optymalizacji swoich witryn.

Bing zapewnia takie funkcje, jak wyniki sportowe, wiadomości giełdowe, śledzenie lotów, konwersje jednostek, zakupy produktów, tłumaczenia i wiele innych. Oferuje również informacje lokalne, takie jak aktualny ruch, wykazy firm, zlokalizowane wyszukiwanie restauracji i usług, recenzje, harmonogramy filmów itp.

Dlaczego Bing jest ważny?

Nie należy lekceważyć znaczenia Binga. Jest to wyszukiwarka ciesząca się coraz większą popularnością w niektórych rejonach świata i pod pewnymi względami jest pionierem we wdrażaniu pewnych funkcji, takich jak „przewidywanie bing”.

Chociaż czasami krytykowano go za powolne indeksowanie niektórych witryn, może w przyszłości wzmocnić jego pozycję w krajobrazie wyszukiwarek. Bing ma obecnie umowy z Facebookiem, Apple, Firefox Mozilla i innymi, aby uczynić go domyślną wyszukiwarką w niektórych wersjach ich aplikacji. Dlatego niektórzy użytkownicy mogą trafić do Bing za pośrednictwem jednego z tych partnerów. Czasami mogą nawet tego nie zauważyć. Właściciele witryn powinni być zainteresowani śledzeniem odesłań z Bing i porównywaniem ich aktywności z innymi źródłami ruchu.