Skip to main content

Współczynnik odrzuceń

TL; DR

Współczynnik odrzuceń to wskaźnik do analizy ruchu w sieci. Reprezentuje odsetek odwiedzających witrynę, którzy odwiedzają jedną stronę witryny i opuszczają ją bez odwiedzania innych stron tej samej witryny. Nie ma właściwej ani złej wartości współczynnika odrzuceń, ale w większości przypadków preferowany jest niższy współczynnik odrzuceń niż wyższy. Te dane można znaleźć w menu Przegląd analizy odwiedzających.

Co to jest współczynnik odrzuceń?

Jeden z najczęstszych wskaźników analityki internetowej, współczynnik odrzuceń, reprezentuje odsetek odwiedzających, którzy wchodzą do witryny i opuszczają ją bez przeglądania innych stron w ramach tej samej sesji. Średni współczynnik odrzuceń różni się w zależności od branży i zależy od typu strony internetowej, ale ogólna zasada jest taka, że im niższy współczynnik odrzuceń, tym lepiej. Jako punkty odniesienia dla witryn e-commerce współczynniki odrzuceń powinny wynosić od 20 do 45%, a dla witryn B2B od 25 do 55%. Niektóre z czynników, które mogą prowadzić do zwiększonego współczynnika odrzuceń, to wolno ładujące się strony, niska jakość treści, złe wrażenia użytkownika i problemy techniczne.

Jaki jest wzór na współczynnik odrzuceń?

Współczynnik odrzuceń jest obliczany poprzez podzielenie liczby odwiedzin pojedynczej strony przez całkowitą liczbę odwiedzin witryny. Chociaż Visitor Analytics pokazuje te dane w panelu Przegląd, oto jak możesz je samodzielnie obliczyć:

Rb=Tv/Te

Gdzie: Rb = Współczynnik odrzuceń Tv = Całkowita liczba odwiedzających przeglądających tylko jedną stronę Te = Całkowita liczba odwiedzających witrynę

Dlaczego współczynnik odrzuceń jest ważny?

Współczynnik odrzuceń może decydować o sukcesie witryny internetowej, odzwierciedlając jej wydajność i skuteczność. Pokazuje, jak zainteresowani są odwiedzający witrynę i jest to liczba, którą należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu strategii i celów biznesowych. Ważne jest, aby wiedzieć, że współczynniki odrzuceń nie mają znaczenia dla witryn jednostronicowych i stron docelowych, ponieważ nie ma innych stron, na które odwiedzający mogą przejść. Portale informacyjne, słowniki i inne witryny z jednym kliknięciem również stanowią wyjątek od reguły.