Visitor Analytics
Skip to main content

Współczynnik odrzuceń

TL;DR

Współczynnik odrzuceń to wskaźnik analizy ruchu w sieci. Reprezentuje odsetek odwiedzających witrynę, którzy odwiedzają jedną stronę witryny i opuszczają ją bez odwiedzania innych stron tej samej witryny. Nie ma dobrej ani złej wartości współczynnika odrzuceń, ale w większości przypadków niższy współczynnik odrzuceń jest preferowany niż wyższy. Dane te można znaleźć w menu Przegląd.

Co to jest współczynnik odrzuceń?

Współczynnik odrzuceń, jeden z najczęstszych wskaźników analityki internetowej, reprezentuje odsetek użytkowników, którzy wchodzą na stronę i opuszczają ją, nie przeglądając żadnych innych stron w ramach tej samej sesji. Średni współczynnik odrzuceń różni się w zależności od branży i zależy od typu strony internetowej, ale ogólną zasadą jest, że im niższy współczynnik odrzuceń, tym lepiej. Jako punkty odniesienia dla witryn e-commerce, współczynniki odrzuceń powinny wynosić od 20 do 45%, a dla witryn B2B od 25 do 55%. Niektóre z czynników, które mogą prowadzić do zwiększonego współczynnika odrzuceń, to wolno ładujące się strony, treści niskiej jakości, złe wrażenia użytkowników i problemy techniczne.

Jaki jest wzór na współczynnik odrzuceń?

Współczynnik odrzuceń oblicza się dzieląc liczbę odwiedzin pojedynczej strony przez całkowitą liczbę odwiedzin serwisu. Chociaż nasza aplikacja pokazuje te dane na pulpicie nawigacyjnym Przegląd, oto jak możesz je obliczyć samodzielnie:

Rb=Tv/Te

Gdzie: Rb = Współczynnik odrzuceń Tv = Całkowita liczba odwiedzających przeglądających tylko jedną stronę Te = Całkowita liczba odwiedzających witrynę

Dlaczego współczynnik odrzuceń jest ważny?

Współczynnik odrzuceń może dyktować sukces witryny internetowej, odzwierciedlając wydajność i skuteczność. Pokazuje, jak bardzo odwiedzający są zainteresowani witryną i jest to liczba, którą należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu strategii i celów biznesowych. Ważne jest, aby wiedzieć, że współczynniki odrzuceń nie mają znaczenia w przypadku witryn jednostronicowych i stron docelowych, ponieważ nie ma innych stron, do których odwiedzający mogliby przejść. Wyjątkiem od reguły są również portale informacyjne, słowniki i inne witryny dostępne jednym kliknięciem.