Visitor Analytics
Skip to main content

Nawigacja okruszkowa (ścieżka okruszkowa)

TL; DR

Nawigacja Breadcrumb odnosi się do elementu wizualnego umieszczonego na stronie internetowej lub w aplikacji, aby zobaczyć dokładny link lub ścieżkę dokumentu. Oto przykład: Mój komputer > Pulpit > Nazwa folderu 1 > Nazwa folderu 2 > Dokument lub „Strona docelowa > Przegląd produktu > Szczegóły produktu A”.

Co to jest nawigacja po stronie nawigacyjnej?

Ścieżka nawigacyjna (lub ścieżka nawigacyjna) reprezentuje element graficzny używany do zapewnienia dokładnego śladu linku do lokalizacji użytkownika w witrynie (np. twojawitryna.com > strona główna > blog > nazwa-wpisu-blogu). Pomaga to odwiedzającym witrynę lub niektórym użytkownikom aplikacji śledzić ich lokalizację w programach, dokumentach lub stronach w witrynach – podobnie jak ślad okruchów chleba pozostawionych przez Jaś i Małgosiaw niemieckiej bajce, aby wrócić do domu – stąd również nazwę terminu.

Dlaczego nawigacja po stronie nawigacyjnej jest niezbędna dla strony internetowej?

Jeśli witryna ma wiele stron lub rozbudowaną architekturę, nawigacja po stronie nawigacyjnej poprawia wrażenia użytkownika i łatwość wyszukiwania stron witryny.

  Użytkownicy mogą łatwo przeglądać z powrotem do określonych stron lub kategorii, a to daje więcej kontekstu pod względem informacji, ponieważ lokalizacja odwiedzającego w hierarchii witryny jest widoczna. Istnieje wiele rodzajów bułki tartej:

  • Bułka tarta, która zapewnia dokładną lokalizację w witrynie, strukturę hierarchiczną i ścieżkę, którą użytkownik może podążać z powrotem do punktu początkowego lub wejściowego: Strona główna > Blog > Wpis na blogu lub Strona główna > Książki > Literatura i fikcja > Klasyka
  • Okruszki menu na podstawie historii wyświetlania: Strona główna > Wyświetlona strona 1 > Wyświetlona strona 2 > Wyświetlona strona 3 > Wyświetlona strona 1 > Strona główna. Na przykład w tym scenariuszu użytkownik odwiedza 6 stron: Strona główna > Ceny > O nas > Strona główna > Recenzje > Strona główna

  Możesz korzystać z nawigacji po stronie nawigacyjnej dla następujących typów stron internetowych:

  • Duże witryny ze stronami ułożonymi hierarchicznie (np. witryny usług publicznych)
  • Strony e-commerce, aby łatwo lokalizować produkty na podstawie kategorii
  • Witryny lub witryny edukacyjne wymagające wielu procedur i opublikowanej dokumentacji (np. uczelnie)