Skip to main content

Przeglądarki

TL; DR

Przeglądarka internetowa to aplikacja, której podstawową funkcją jest pobieranie zasobów informacji z sieci, przekształcanie ich w treści czytelne dla człowieka i wyświetlanie ich na urządzeniach użytkownika.

O przeglądarkach

Przeglądarka internetowa (lub w skrócie przeglądarka) to aplikacja służąca do uzyskiwania dostępu do Internetu. Celem przeglądarki jest pobieranie danych i informacji z sieci WWW i wyświetlanie ich na urządzeniach. Istnieją dedykowane przeglądarki dla różnych typów urządzeń (mobilne, stacjonarne), a wszystkie główne przeglądarki internetowe mają wersje mobilne.

Przeglądarki służą do uzyskiwania dostępu i wyświetlania witryn internetowych oraz innych rodzajów treści tworzonych w HTML i XML. HTML to ustandaryzowany Hypertext Markup Language do wyświetlania dokumentów tworzonych na potrzeby przeglądarki, podczas gdy XML jest jego rozbudowaną wersją. Te typy języków są w większości przypadków wspomagane przez technologie CSS (Cascading Style Sheets) i JS (JavaScript). CSS ma za zadanie dostosowywać zawartość w sposób wizualny na wielu urządzeniach i oddzielać czcionki, układy, kolory i inne elementy, podczas gdy JS służy do tworzenia dynamicznej zawartości.

  Funkcję przeglądarki w Analizie odwiedzających można znaleźć w menu Urządzenia i jest to jedna z funkcji, która pomaga właścicielom witryn internetowych w opracowywaniu strategii dotyczących UI/UX.

  Dlaczego przeglądarki są ważne?

  Najważniejszą rzeczą w przeglądarkach internetowych jest to, że przekształcają strony dostarczane za pomocą protokołu Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS), File Transfer Protocol (FTP), ale także z obsługi poczty e-mail (mailto:) i plików internetowych (file:) w treści, które w przeciwnym razie nie byłyby czytelne dla ludzi.

  Pierwsza przeglądarka została stworzona w 1990 roku i od tego czasu nastąpiła ciągła ewolucja w tej dziedzinie, stopniowo dodając do przeglądarek coraz więcej możliwości. Od drugiego kwartału tego roku ponad połowa światowej populacji korzystała z przeglądarki internetowej.

  Jak działają przeglądarki internetowe?

  Oto kroki, które podejmuje przeglądarka, aby wyświetlić zawartość:

  1. Po wpisaniu adresu URL przeglądarka znajdzie adres IP dla nazwy domeny.
  2. Następnie wyśle żądanie HTTP do serwera.
  3. Gdy serwer odeśle odpowiedź, przeglądarka rozpocznie renderowanie strony.
  4. Przeglądarka będzie również wysyłać dodatkowe żądania dotyczące osadzonych obiektów (obrazów, CSS), dopóki strona nie zostanie w pełni załadowana.

  Jakie są najpopularniejsze przeglądarki?

  Według Wikipedii, oto niektóre z najlepszych przeglądarek:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera