Visitor Analytics
Skip to main content

Przeglądarki

TL;DR

Przeglądarka internetowa to aplikacja, której podstawową funkcją jest pobieranie zasobów informacyjnych z sieci, przekształcanie ich w treść czytelną dla człowieka i wyświetlanie ich na urządzeniach użytkownika.

Co to jest przeglądarka?

Przeglądarka internetowa (lub w skrócie przeglądarka) to aplikacja służąca do uzyskiwania dostępu do Internetu. Celem przeglądarki jest pobieranie danych i informacji z sieci World Wide Web i wyświetlanie ich na urządzeniach. Istnieją dedykowane przeglądarki dla różnych typów urządzeń (mobilne, stacjonarne), a wszystkie główne przeglądarki internetowe mają wersje mobilne. Przeglądarki służą do uzyskiwania dostępu i wyświetlania stron internetowych oraz innego rodzaju treści utworzonych w formacie HTML i XML. HTML to znormalizowany język znaczników hipertekstowych dla dokumentów tworzonych do wyświetlania w przeglądarce, podczas gdy XML to jego rozbudowana wersja. Tego typu języki są w większości przypadków wspomagane technologiami CSS (Cascading Style Sheets) i JS (JavaScript). CSS ma za zadanie dostosowywać zawartość w sposób wizualny na wielu urządzeniach i oddzielać czcionki, układy, kolory i inne elementy, podczas gdy JS służy do tworzenia treści dynamicznych.

Funkcję przeglądarki można znaleźć w menu Urządzenia i jest to jedna z funkcji, która pomaga właścicielom witryn w opracowywaniu strategii dotyczących interfejsu użytkownika/użytkownika.

Dlaczego przeglądarki są ważne?

Najważniejszą rzeczą w przeglądarkach internetowych jest to, że przekształcają one strony, które są dostarczane za pomocą Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS), File Transfer Protocol (FTP), ale także z obsługi poczty e-mail (mailto:) i plików internetowych (file:) w treści, które w przeciwnym razie nie byłyby czytelne dla ludzi.

Pierwsza przeglądarka powstała w 1990 roku i od tego czasu nastąpiła ciągła ewolucja w tej dziedzinie, a do przeglądarek stopniowo dodawane są kolejne możliwości. Od drugiego kwartału tego roku ponad połowa światowej populacji korzysta z przeglądarki internetowej.

Jak działają przeglądarki internetowe?

Oto kroki, które wykonuje przeglądarka w celu wyświetlenia treści: Po wprowadzeniu adresu URL przeglądarka znajdzie adres IP dla nazwy domeny. Następnie wyśle żądanie HTTP do serwera. Gdy serwer odeśle odpowiedź, przeglądarka rozpocznie renderowanie strony. Przeglądarka będzie również wysyłać dodatkowe zapytania o obiekty osadzone (obrazy, CSS) do momentu pełnego załadowania strony internetowej.

Jakie są najpopularniejsze przeglądarki?

Według Wikipedii, oto niektóre z najpopularniejszych przeglądarek:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorera
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera