Visitor Analytics
Skip to main content

Kwestie kanoniczne

TL; DR

Problemy kanonicznemają miejsce, gdy przekierowanie 301lub tagowanie kanoniczne jest niewłaściwie wykonane, co prowadzi wyszukiwarkido przekonania, że witryna zawiera zduplikowaną treść.

Jakie są problemy kanoniczne?

Aby zrozumieć, czym są problemy kanoniczne, musimy wrócić do kanonicznych adresów URL. Wiele razy pewien fragment identycznej treści może pojawić się pod kilkoma adresami URL na stronie internetowej. Najczęściej ma to związek z wersjami stron wwwi bez www, a także z wersjami HTTPi HTTPS. Być może zauważyłeś, że ta sama strona internetowa może być czasami dostępna

pod adresem example.com

, a także https: //example.comlub https: //www.example.com. Chociaż dla większości użytkowników może się to wydawać tą samą stroną, wyszukiwarki interpretują je wszystkie jako różne strony. A ponieważ treść jest taka sama, może to zostać zinterpretowane jako zduplikowana treść, co może zaszkodzić SEO. Inne takie sytuacje mogą się zdarzyć z powodu dynamicznych adresów URL(produktów wyświetlanych na różnych stronach wyników filtrowania produktów). Może się to również zdarzyć z powodu parametrów UTMi innych.

We wszystkich tych sytuacjach kanoniczny adres URL to adres, który według właściciela witryny jest najbardziej odpowiedni ze zbioru, do którego wszystkie inne wersje powinny przekierowywać. Na przykład

www.example.com

można ustawić jako kanoniczny adres URL dla

example.com

i htttps: //example.com.

Jak uniknąć problemów kanonicznych

Problem kanoniczny występuje, gdy kanoniczny adres URL nie jest zdefiniowany lub nie jest zdefiniowany poprawnie. Aby uniknąć takiej sytuacji, istnieje kilka sposobów radzenia sobie z kanonicznymi adresami URL:

1. Dokonywanie przekierowań 301 do kanonicznego adresu URL. Aby zrobić to sprawnie, należy to zrobić modyfikując plik .htaccess, w którym można ustawić regułę przekierowania. Może to wyglądać tak:

Przepisz silnik włączony

PrzepiszCond %{SERVER_PORT} 80

Przepisz regułę ^(.*)$ https ://www.twojadomena.com/$1 [R,L]

(spowoduje to przekierowanie całego ruchu do wersji HTTPS WWW Twojej witryny)

Ale możesz nie mieć dostępu do pliku .htaccess lub możesz nie mieć odpowiedniej wiedzy, aby to zrobić. Istnieje wiele wtyczek i rozszerzeń, w zależności od używanej platformy do tworzenia stron internetowych, które mogą pomóc w wykonaniu zadania.

2. Na większości platform masz możliwość ustawienia kanonicznego adresu URL dla każdej strony. To działanie spowoduje dodanie tagu <link rel="canonical" href="..."> do Twojej strony. Jeśli obawiasz się, że masz kilka wersji tej samej strony, możesz użyć tego, aby poinformować wyszukiwarki, która strona jest główna. W Wix znajduje się zakładka w edytorze Menu&Pages, pod przyciskiem SEO (Google)obok każdej strony. Kliknij Zaawansowane SEOi ta opcja będzie dostępna. W Wordpress potrzebujesz wtyczki SEO, która zapewni opcje ustawiania tagów kanonicznych.