Visitor Analytics
Skip to main content

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

TL; DR

CSS współpracuje z HTML i ma za zadanie dostosowywać zawartość stron internetowych w sposób wizualny na wielu urządzeniach. Dyktuje styl, oddzielając czcionki, układy, kolory i inne elementy oraz poprawia wrażenia użytkownika.

Informacje o kaskadowych arkuszach stylów (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) współpracuje z Hypertext Markup Language (HTML) w celu ulepszenia projektowania stron internetowych. Dzięki CSS projektanci stron internetowych mogą ustawić styl dla strony, który zostanie zastosowany do wszystkich innych stron i elementów w całej witrynie. CSS służy do uatrakcyjnienia wyglądu witryn i poprawy komfortu użytkowania.

Dlaczego CSS jest ważny?

CSS umożliwia programistom jednokrotne określenie stylu, a przeglądarka internetowa zastosuje ten sam styl wielokrotnie później na stronach internetowych lub w dokumencie, więc jest to oszczędność czasu. Dzięki tej metodzie uzyskuje się również większą kontrolę nad układem, a także poprawia się elastyczność i interaktywność witryny. CSS ułatwia również aktualizowanie stron internetowych, eliminując powtarzalny styl kodowania podstawowego HTML i ma tę zaletę, że zmniejsza liczbę błędów w kodzie.