Visitor Analytics
Skip to main content

Maselnica

TL; DR

Churn reprezentuje procent utraconych klientów w danym przedziale czasowym (np. rok, kwartał itp.) i można go obliczyć dzieląc liczbę utraconych klientów przez liczbę klientów początkowych w tym przedziale czasowym.

Rezygnacja = (Nlc/Nic)*100

Nlc = Liczba utraconych klientów Nic = Liczba początkowych klientów

Jaki jest odpływ klientów?

Rezygnacja klientów, znana jako wskaźnik rezygnacji, reprezentuje odsetek klientów, którzy przestali korzystać z Twojego produktu lub usługi w określonym przedziale czasowym (np. kwartał, rok). Podczas gdy większość firm oblicza odpływ na podstawie liczby lub procentu utraconych klientów, niektóre stosują tę samą formułę (i termin) do obliczania procentu utraconych przychodów cyklicznych. Dlaczego odpływ klientów jest ważny? Klienci długoterminowi są najlepsi pod względem przychodów biznesowych, ponieważ pozyskiwanie nowych kosztuje więcej niż utrzymanie zaangażowania obecnych! Znajomość wskaźnika odpływu klientów pomaga firmie zrozumieć, czy proces przejmowania w porównaniu z procesem utrzymywania działa i gdzie można zoptymalizować procesy, aby uzyskać wyższe przychody i dłuższą żywotność klienta. Stabilny proces utrzymania to wyższe przychody i mniejsze koszty akwizycji!

Jak obliczyć wskaźnik rezygnacji

Oblicz wskaźnik rezygnacji, dzieląc Liczbę klientów, którzy zrezygnowali z Twojej usługi w określonym przedziale czasowym (np. rok) przez Liczbę klientów, których miałeś na początku tego okresu.

Churn = (Nlc/Nic)*100Nlc = Liczba utraconych klientów Nic = Liczba początkowych klientów

Załóżmy, że zaczynasz rok z 1200 klientami, a kończysz z zaledwie 900. Odejście = (300/1200)*100 Odejście = 25%

300 reprezentuje liczbę utraconych klientów (1200-900=300), a wskaźnik rezygnacji wyniósłby 25%, ponieważ straciłeś 25% swoich klientów.