Visitor Analytics
Skip to main content

Współczynnik klikalności (CTR)

TL; DR

Współczynnik klikalności to wskaźnik używany w analityce internetowej i marketingu cyfrowym, obliczający stosunek użytkowników klikających określony element, stronę lub wynik wyszukiwania do całkowitej liczby użytkowników wyświetlających ten element. Wyszukiwarki używają CTR jako kluczowego wskaźnika trafności. Wysoki CTR w bezpłatnych wynikach wyszukiwania oznacza, że użytkownicy uznali tytuł i opis we fragmencie za odpowiednie dla ich zapytania.

Informacje o współczynniku klikalności

Współczynnik klikalności to jeden z najważniejszych wskaźników w analityce internetowej i marketingu cyfrowym, obliczający stosunek użytkowników klikających określony element, stronę lub wynik wyszukiwania do łącznej liczby użytkowników wyświetlających ten element. Google i inne wyszukiwarki używają CTR jako kluczowego wskaźnika trafności, ponieważ kliknięcie jest interpretowane jako oznaka zainteresowania użytkownika. Wysoki CTR w bezpłatnych wynikach wyszukiwania oznacza, że użytkownicy uznali tytuł i opis we fragmencie za odpowiednie dla ich zapytania.

Termin ten jest używany w różnych subdomenach, takich jak:

  • Reklama płatna za kliknięcie

  • Marketing w wyszukiwarkach

  • Marketing e-mailowy

  • Testy A/B na stronie internetowej

W reklamach płatnych za kliknięcie jest to najbardziej podstawowa ocena skuteczności kampanii i atrakcyjności reklam. Wysoki CTR to dobry znak, ponieważ oznacza, że wysoki odsetek osób, które widzą reklamę, również ją klika, co świadczy o tym, że przekaz dociera do odbiorców i otrzymuje odpowiedź.

W marketingu w wyszukiwarkach nie tylko pokazuje, ilu użytkowników uznało fragment strony za odpowiedni, ale jest również ważnym elementem algorytmu obliczania rankingów stron. Dlatego CTR zarówno wpływa, jak i jest pod wpływem pozycji SERP. Średnio pierwsza pozycja w wynikach wyszukiwania ma CTR około 30%, podczas gdy pozycje 2 i 3 wahają się między 10% a 20% CTR. Oznacza to, że ponad połowa użytkowników, którzy rozpoczynają wyszukiwanie, klika jeden z pierwszych trzech wyników.

W e-mail marketingu CTR mierzy ilu klientów, którzy otrzymali wiadomość i ją otworzyli, kliknij element w wiadomości, który następnie przeniesie ich na Twój landing page. W tej domenie spodziewamy się, że CTR będzie stosunkowo niski, najprawdopodobniej poniżej 5%, w zależności od branży i sposobu prowadzenia kampanii.

W testach A/B CTR jest używany jako miara porównawcza do sprawdzenia, która wersja strony docelowej jest bardziej wydajna i zachęca do działania. Na przykład, możesz jednocześnie uruchomić wersję landing page z czerwonym przyciskiem „zarejestruj się” oraz wersję z zielonym przyciskiem. Przycisk o najwyższym CTR jest określany jako bardziej wydajny i zostanie zachowany do ostatecznej wersji strony.

Jaki jest wzór na obliczanie współczynnika klikalności?

CTR = liczba kliknięć /liczba wyświetleń x 100 (%)