Visitor Analytics
Skip to main content

Ścieżka konwersji

TL; DR

Lejek konwersji odnosi się do podróży użytkownika po stronie, który przechodzi przez kilka kolejnych etapów, takich jak zainteresowanie, chęć i działanie, przekształcając się w ten sposób ze zwykłego użytkownika w kupującego/subskrybenta/lead/itd. Ścieżka konwersji może pomóc w wizualizacji całego procesu marketingowego, ułatwiając jego kontrolę.

Informacje o ścieżkach konwersji

Lejek konwersji (czasami określany jako marketing lub lejek sprzedaży) to fraza marketingowa używana do opisania drogi klienta będącego przypadkowym odwiedzającym do zostania kupującym, subskrybentem, leadem lub inną formą konwersji. Analogia lejka służy do wyjaśnienia, w jaki sposób odwiedzający lub użytkownik jest prowadzony przez proces decyzyjny do ostatniego etapu zakupu produktu, pobrania dokumentu lub podjęcia innych odpowiednich działań na stronie internetowej.

Jaki jest przykład ścieżki konwersji?

Ścieżka konwersji może mieć wiele etapów, przez które przechodzi użytkownik, ale najbardziej podstawową ścieżkę konwersji można wznowić do tego:

Świadomość ↓ Zainteresowanie ↓ Pragnienie ↓ Działanie