Skip to main content

Strony konwersji

TL; DR

Strona konwersji to strona internetowa, którą ktoś uważa za ważną dla sukcesu swojej witryny: strona płatności, strona z podziękowaniem lub przesłany formularz to tylko kilka przykładów. W zdecydowanej większości przypadków liczba konwersji decyduje o sukcesie firmy.

Informacje o stronach konwersji

Konwersja to metryka marketingowa określająca liczbę odwiedzających lub użytkowników, którzy zostali przekonani do podjęcia określonej akcji, która przyniosła korzyść biznesowi.

Strona konwersji to strona internetowa uznawana przez właściciela/administratora witryny za ważną dla generowania konwersji.

Strony konwersji są różne dla każdej witryny i każdego rodzaju działalności, ponieważ jeden może uznać zakup za konwersję, podczas gdy inni mogą uznać subskrypcję lub rejestrację za konwersję.

W aplikacji Visitor Analytics użytkownicy samodzielnie decydują, które strony internetowe liczą się jako strony konwersji, i mogą skonfigurować te, które uważają za ważne dla swojej firmy. W menu Strony → Konwersje zostanie wyświetlona lista wszystkich stron skonfigurowanych wcześniej jako strony konwersji, wraz z liczbą i wartością procentową użytkowników, którzy dokonali konwersji, dla każdej strony.

Jakie są przykłady stron konwersji?

Strony konwersji różnią się w zależności od witryny i w większości przypadków zawierają:

  • Płatności online
  • Prowadzić
  • Wypełnianie formularzy
  • Zapisy do newslettera

Jak skonfigurować stronę konwersji w Visitor Analytics

Po zalogowaniu się na swoje konto:

  • Przejdź do menu Strony i wybierz Konwersje, a następnie kliknij przycisk Edytuj strony konwersji, który przekieruje Cię do menu Ustawienia strony
  • W sekcji Typy konwersji możesz grupować konwersje według kategorii i wyświetlać statystyki na podstawie wybranego typu konwersji
  • Wpisz nazwę konwersji, dodaj jedną lub więcej stron do tej kategorii i kliknij przycisk Dodaj typ konwersji

Po skonfigurowaniu konwersji, za każdym razem, gdy odwiedzający witrynę wejdzie na jedną z wybranych przez Ciebie stron, zostanie on policzony jako odwiedzający konwersję.