Visitor Analytics
Skip to main content

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)

TL; DR

Optymalizacja współczynnika konwersji to proces, dzięki któremu procent konwersji jest zwiększany poprzez metodyczną analizę danych i testowanie różnych wersji tej samej strony internetowej lub kampanii marketingowej.

Co oznacza optymalizacja współczynnika konwersji?

Aby móc zrozumieć proces optymalizacji współczynnika konwersji, należy wiedzieć, co oznacza konwersja (np. płatność, abonament, lead) i jak obliczyć współczynnik konwersji. Dzięki wysiłkom optymalizacji współczynnika konwersji firmom udaje się zwiększyć liczbę konwersji bez inwestowania większych pieniędzy w ruch na stronie internetowej, zwiększając w ten sposób ROI (zwrot z inwestycji) i ogólną rentowność. W większości przypadków bardziej opłacalne jest przekształcenie obecnych odwiedzających witrynę w użytkowników przekonwertowanych (kupujących, obserwujących, potencjalnych klientów itp.) niż przyciąganie nowych użytkowników do witryny.

Metody optymalizacji współczynnika konwersji witryny

CRO oznacza ustalenie, czego użytkownicy szukają podczas nawigowania po określonej witrynie i zapewnienie im najłatwiejszego sposobu dotarcia do tego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, proces ten powinien zawsze opierać się na analizie danych, a nigdy na założeniach lub domysłach.

Przed rozpoczęciem procesu optymalizacji współczynnika konwersji należy rozpocząć od audytu, zbadać niektóre branżowe benchmarki, aby zobaczyć, w jakiej sytuacji znajduje się aktualny współczynnik konwersji, określić, gdzie w witrynie można poprawić lejek konwersji i jakie wskaźniki należy ulepszyć.

Istnieje wiele metod optymalizacji współczynnika konwersji, w zależności od KPI (kluczowych wskaźników wydajności), które mają zostać ulepszone, ale dwie z najbardziej popularnych to: długoterminowa obserwacja ruchu (zachowanie, powtórka sesji, mapy ciepła) i testy A/B ( ankiety, segmentacja i personalizacja). Połączenie tych dwóch w dobrze zaplanowanym czasie z pewnością poprawi współczynnik konwersji witryny, ale należy pamiętać o cierpliwości, ponieważ nie jest to jednorazowa naprawa, ale ciągły proces.