Visitor Analytics
Skip to main content

Współczynnik konwersji

TL;DR

Współczynnik konwersji reprezentuje odsetek odwiedzających witrynę lub użytkowników, którzy podejmują pożądane działanie prowadzące do sukcesu firmy, czyli innymi słowy liczbę konwersji w stosunku do całkowitej liczby odwiedzających/użytkowników. Współczynnik konwersji strony internetowej można zwiększyć dzięki strategii CRO.

O współczynniku konwersji

Współczynnik konwersji to metryka marketingowa, która reprezentuje odsetek odwiedzających lub użytkowników, którzy podjęli określone działanie w witrynie, które przyniosło korzyści firmie. Na przykład, jeśli dwie osoby wchodzą na witrynę e-commerce i jedna decyduje się ją opuścić, a druga decyduje się na zakup produktu, druga liczy się jako konwersja, a współczynnik konwersji dla tej witryny wyniósłby w tym przypadku 50% . Konwersje są różne dla każdej firmy, ponieważ jeden może uznać zakup za konwersję, podczas gdy inni mogą liczyć subskrypcję lub rejestrację jako konwersję. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności i założonych celów. W aplikacji użytkownicy sami decydują, które strony internetowe liczą się jako konwersje oraz mogą skonfigurować te, które uznają za ważne dla swojego biznesu, aby były liczone jako konwersje w Panelu Przeglądu oraz w Menu Strony → Konwersje.

Jaka jest formuła współczynnika konwersji?

Współczynnik konwersji reprezentuje odsetek odwiedzających, którzy podejmują działania i wykraczają poza zwykłą wizytę na stronie, poprzez kupowanie, pobieranie, wypełnianie formularzy lub spełnianie innych próśb na stronie. Wzór na współczynnik konwersji wygląda tak:

Współczynnik konwersji = liczba realizacji celów /odwiedzających