Skip to main content

Współczynnik konwersji

TL; DR

Współczynnik konwersji reprezentuje odsetek odwiedzających witrynę lub użytkowników, którzy podejmują pożądane działanie prowadzące do sukcesu firmy, lub innymi słowy liczbę konwersji w stosunku do całkowitej liczby odwiedzających/użytkowników. Współczynnik konwersji strony internetowej można zwiększyć poprzez strategię CRO.

O współczynniku konwersji

Współczynnik konwersji to wskaźnik marketingowy, który reprezentuje odsetek odwiedzających lub użytkowników, którzy podjęli określone działanie w witrynie, które przyniosło korzyść firmie. Na przykład, jeśli dwie osoby wchodzą na stronę e-commerce i jedna decyduje się odejść, podczas gdy druga decyduje się na zakup produktu, druga liczy się jako konwersja, a współczynnik konwersji dla tej witryny w tym przypadku wyniesie 50% . Konwersje są różne dla każdej firmy, ponieważ jeden zakup można uznać za konwersję, podczas gdy inni mogą uznać subskrypcję lub rejestrację za konwersję. Wszystko zależy od rodzaju biznesu i wyznaczonych celów. W aplikacji Visitor Analytics użytkownicy sami decydują, które strony internetowe liczą się jako konwersje, i mogą skonfigurować te, które uważają za ważne dla ich firmy, tak aby były liczone jako konwersje w panelu Przegląd oraz w menu Strony → Konwersje.

Jaka jest formuła współczynnika konwersji?

Współczynnik konwersji reprezentuje odsetek odwiedzających, którzy podejmują działania i wykraczają poza zwykłą wizytę na stronie, poprzez kupowanie, pobieranie, wypełnianie formularzy lub spełnianie innych próśb na stronie. Wzór na współczynnik konwersji wygląda tak:

Współczynnik konwersji = liczba realizacji celów /odwiedzających