Visitor Analytics
Skip to main content

Aktualizacja rdzenia

TL; DR

Podstawowa aktualizacja ma miejsce, gdy Google dostosowuje swój podstawowy algorytm rankingu wyszukiwania, zwykle w celu dostosowania się do nowych sytuacji, które mogą wpłynąć na trafność i użyteczność dostarczanych wyników wyszukiwania. Podstawowa aktualizacja jest zwykle wdrażana 3 lub 4 razy w roku i może mieć wpływ na wiele stron internetowych pod względem ich rankingów.

Co to jest aktualizacja rdzenia?

Google stale aktualizuje algorytm, którego używa do oceniania witryn na podstawie ich trafności. Podczas gdy niektóre aktualizacje są niewielkiepod względem liczby witryn, na które mają wpływ, inne są poważnymi aktualizacjami, które znacznie zmieniają sposób rankingu witryn. Są to tak zwane aktualizacje podstawowe, ponieważ Google dostosowuje swój podstawowy algorytm rankingu wyszukiwaniaw celu utrzymania najwyższych standardów trafności i użyteczności w swoich wynikach wyszukiwania. Google zwykle publikuje te aktualizacje. Zdarzają się one 3 lub 4 razy w roku, a skutkiem tego jest to, że wiele stron internetowych w krótkim czasie znacząco podnosi się lub spada w rankingu.

Przykłady głównych aktualizacji podstawowych

To, co uczyniło Google gigantem wyszukiwarek, to nieustanny wysiłek dostosowywania algorytmu wyszukiwania, aby móc odróżnić naprawdę odpowiednie witryny od witryn, które próbowały oszukać drogę na szczyt SERP.