Visitor Analytics
Skip to main content

Wyszukiwarka Google

TL;DR

Wyszukiwarka Google jest najczęściej używaną wyszukiwarką w sieci i każdego miesiąca pomaga 4,5 miliardom użytkowników odkrywać nowe treści, wiadomości, obrazy, filmy wideo i wszystko, co zostało opublikowane w (dobrze zoptymalizowanej i zaindeksowanej) witrynie.

Czym jest Google?

Misją Google jest uporządkowanie informacji na świecie i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Podstawowym narzędziem do pozycjonowania stron internetowych jest wyszukiwarka Google, która posiada ponad 90% udziału w rynku wyszukiwarek na całym świecie. Wyszukiwarka jest używana przez ludzi do znajdowania stron internetowych, wiadomości, zdjęć, filmów, map, a nawet odpowiedzi na pytanie dotyczące obliczeń lub krzyżówki. Wyszukiwarka Google wykorzystuje GoogleBot, robot indeksujący, do przeszukiwania stron internetowych dostępnych w sieci w poszukiwaniu odpowiednich słów kluczowych oraz sprawdzania treści i linków zwrotnych. Po sprawdzeniu wszystkich treści indeksuje je, aby ułatwić wyszukiwarkom odnalezienie witryn.

Firma oferuje również inne produkty i usługi, które należą do następujących kategorii: