Visitor Analytics
Skip to main content

Googlebot

TL;DR

Googlebot to robot Google służący do automatycznego skanowania stron internetowych poprzez podążanie za linkami z jednej strony do drugiej i dodawanie ich do indeksu na podstawie trafności.

Co to jest Googlebot?

Googlebot, jak sama nazwa mówi, jest robotem Google (zwanym również botami) odpowiedzialnym za przeszukiwanie stron internetowych. Googlebot to ogólna nazwa nadana:

  • Googlebot desktopowy, który symuluje użytkownika na komputerze stacjonarnym (Googlebot Desktop).
  • Googlebot mobilny, który symuluje użytkownika na urządzeniu mobilnym (Googlebot Smartphone).

W jaki sposób Googlebot dostaje się na Twoją stronę?

Celem Googlebota jest przeszukiwanie i skanowanie wszystkich witryn internetowych i ich stron za pomocą linków: zasadniczo Googlebot znajduje i odczytuje wszystkie nowe lub zaktualizowane treści i dodaje je do indeksu na podstawie ich trafności. Wizyty utworzone przez roboty Google mogą być wyświetlane w dziennikach odsyłaczy i powinny być określone w pliku robots.txt.

Googlebot przeszukuje jak najwięcej stron witryny, respektując przy tym linki dezaktywujące wybrane przez właściciela witryny. Aby poprosić Google o (re)indeksację witryny, należy zapoznać się z poniższymi ogólnymi wskazówkami: