Visitor Analytics
Skip to main content

Raport pokrycia wskaźnika

TL;DR

Pokrycie indeksem to raport Google o stanie witryny. Strony mogą być:

  • ważne i widoczne w wynikach wyszukiwania
  • wykluczone z wyszukiwarek (w większości przypadków celowo)
  • ze statusem ostrzeżenia - gdy są wyświetlane w wyszukiwarkach, ale są problemy do naprawienia
  • z błędem - gdy strony nie są wyświetlane w wynikach z powodu błędu na stronie

Co to jest raport pokrycia indeksem?

Google oferuje raport Pokrycie indeksem, który pokazuje stan indeksowania wszystkich adresów URL witryny, które Google (i jego roboty indeksujące) odwiedziły lub próbowały odwiedzić, oraz grupuje je na podstawie ich statusu.

Jak zobaczyć raport o stanie pokrycia indeksem

Raport na najwyższym poziomie pokazuje stan indeksowania wszystkich stron, które Google indeksował lub próbował indeksować w Twojej witrynie, pogrupowanych według statusu, przyczyny, walidacji, trendu oraz liczby stron dla każdego statusu.

Wypełnione strony mogą mieć jedną z następujących wartości statusu:

  • Błąd. Oznacza to, że strona nie jest w ogóle indeksowana i nie będzie wyświetlana w wynikach Google. Każdy status błędu zawiera szczegółowe informacje dotyczące przyczyny i sposobu jej naprawienia.
  • Ostrzeżenie: Strona jest indeksowana, ale ma kilka problemów, o których należy pamiętać.
  • Poprawny. Strony witryny zostały pomyślnie zaindeksowane.
  • Wykluczone: Strony, które celowo nie zostały zaindeksowane, aby uniknąć ich widoczności w wyszukiwarce Google.

Aby uzyskać dostęp do raportu zasięgu witryny, dodaj ją do witryny https://search.google.com/ jako właściwość i przejdź do sekcji Pokrycie w menu po lewej stronie.